IV Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu - program ramowy