Właściciel firmy informatycznej Lean-Soft (www.lean-soft.com).

Jest specjalistą w temacie optymalizacji oraz we wprowadzaniu filozofii Lean w firmach z różnych branż. W ofercie posiada innowacyjne rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie jakością w firmach usługowych i produkcyjnych (zintegrowany system Lean-QS), które z jednej strony wspiera pracę pełnomocnika ds. systemu jakości w firmie, a z drugiej strony wprowadza standaryzację pracy firmy przynosząc wymierne korzyści finansowe w wielu obszarach.

Oprogramowanie do zarządzania jakością pracuje zarówno w dużych firmach posiadających wdrożony system zarządzania jakością (TS 16949), jak również w firmach w których planowane jest wdrożenie systemu zarządzania jakością (w tym drugim przypadku oprogramowanie wspiera proces wdrożenia systemu jakości).

Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej