POLITYKA JAKOŚCI – to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością oraz pożądaną pozycję przedsiębiorstwa w odniesieniu do klientów i konkurencji.

Polityka jakości jest OBOWIĄZKOWYM dokumentem ISO 9001.

Jakie warunki musi spełniać Polityka Jakości?

1) MUSI BYĆ ODPOWIEDNIA DO CELU ISTNIENIA ORGANIZACJI

Polityka jakości powinna wyrażać to, co należy do zasadniczego obszaru działalności przedsiębiorstwa.
Jeżeli więc zdefiniujemy politykę jakości, niepasującą do zasadniczej kompetencji przedsiębiorstwa, wówczas nie osiągniemy praktycznie nic, poza pozorami i czasami ładnie brzmiącą, ale pustą deklaracją.

Nie powinno być tak, że dany tekst polityki jakości będzie pasował do każdej firmy.
Musi ona być indywidualna tak, aby odnosiła się do danej firmy (lub przynajmniej obszaru jej działalności).

To często spotykany błąd – polityka jakości bez wyrazu, nijaka, rozemłana i „pustosloganowa”.

Jak można tego uninąć?

Np. formułując dosyć abstrakcyjnie, ale jednocześnie wyraziście cel odnośnie wyrobu przedsiębiorstwa, np. tak:

„Zamierzamy zaoferować naszym klientom budowę domów wg indywidualnych projektów, z prefabrykowanych elementów, w technologii suchej, ze stałym terminem wykonania i po stałej cenie i na najwyższym poziomie jakości”.

Takie zdanie obejmuje SPECYFIKĘ firmy, mówi jasno czym się zajmuje.

2) ZAWIERA ZOBOWIĄZANIE DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ I CIĄGŁEGO DOSKONALENIA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

To stosunkowo łatwo zrealizować, np. poprzez zawarcie w polityce jakości zdania „Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością”.
Często zdarza się, że w polityce nie ma tego zobowiązania, co jest formalnym niespełnieniem wymagań normy.

3) TWORZY RAMY DO USTANOWIENIA I PRZEGLĄDU CELÓW DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI

Polityka jakości to swoista deklaracja na zasadzie „chcemy być piękni, młodzi i bogaci”. Ta ogólna i abstrakcyjna deklaracja w polityce
powinna być jednak wyraziście sformułowana – w odniesieniu do strategicznych zamierzeń firmy.

Nasz wcześniejszy przykład:

„Zamierzamy zaoferować naszym klientom budowę domów wg indywidualnych projektów, z prefabrykowanych elementów, w technologii suchej, ze stałym terminem wykonania i po stałej cenie i na najwyższym poziomie jakości”

będzie potrzebował uszczegółowienia w celach jakości. A cele jakości muszą wynikać (i być powiązane) z ogólną deklaracją
polityki.

Autorem artykułu jest Robert Rakowiec, audytor wiodący systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001 oraz PN-N 18001, właściciel portali www.rakowiec.eu oraz www.eniwersytet.pl
Poznaj lepiej sylwetkę autora