W dniach 22-24 kwietnia 2015 Członkowie Koła Naukowego Zarządzania Jakością na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie już po raz dwunasty mieli zaszczyt gościć miłośników i pasjonatów jakości na Sesji Naukowej z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”.

W tym roku konferencja trwała trzy dni, a to ze względu na fakt, że w pierwszym dniu konferencji odbyło się szkolenie Massawa zorganizowane przez firmę Octigo – jednego ze sponsorów tegorocznej konferencji. Szkolenie Massawa jest symulacją złożonego projektu i stanowi przy tym tło dla przedstawienia procesów komunikacji i współpracy w grupie projektowej.

W ciągu kolejnych dwóch dni konferencji wygłoszono aż 29 referatów i zaprezentowano 12 posterów. Referaty przedstawione w tegorocznej edycji Sesji Naukowej dotyczyły m in.: filozofii Kaizen, kompleksowego zarządzania jakością, certyfikacji produktów ekologicznych, usług medycznych oraz nowych trendów w opakowalnictwie.

Uczestnicy Konferencji mieli również wyjątkową okazję wysłuchać wykładów wybitnych autorytetów z dziedziny jakości – prof. zw. dr hab. Elżbiety Skrzypek, która wygłosiła referat pt. „Efektywność jako czynnik sukcesu organizacji w zmiennym otoczeniu” oraz prof. dr hab. Zofii Zymonik, która zaprezentowała referat „Kapitał duchowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji”.

„WZJ” to wyjątkowe spotkanie przedstawicieli świata nauki i biznesu z młodymi entuzjastami jakości. Swoimi doświadczeniami z zakresu zarządzania jakością podzielili się przedstawiciele Fundacji Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych oraz reprezentanci Uniwersytetów z całej Polski. Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz poznania praktycznego podejścia specjalistów do zagadnień związanych z dziedziną zarządzania jakością.

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji stanowił wieczorek integracyjny w krakowskim C.K. Browar, w trakcie którego Goście mieli okazję uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zabawach oraz spróbować pysznego tortu.

Owocem tegorocznej konferencji jest obszerna monografia wydana w wersji książkowej oraz elektronicznej na płycie CD pod redakcją opiekuna Koła Naukowego Zarządzania Jakością dr inż. Marka Salerno – Kochana, a także wydanie materiałów konferencyjnych w postaci streszczeń artykułów.

Serdeczne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego: prof. UEK Renaty Salerno – Kochan, dra inż. Artura Wolaka oraz dra inż. Michała Halagardy za okazane wsparcie merytoryczne jako współorganizator tegorocznej konferencji. Podziękowania kierujemy także do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dra hab. inż. Andrzeja Chochóła za objęcie naszej Konferencji Honorowym Patronatem.

Za życzliwość i wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o „WZJ2015” dziękujemy naszym patronom medialnym: magazynowi Zarządzanie Jakością, magazynowi ABC Jakości, jakość.biz, centrum.jakosci.pl, dlaStudenta.pl, studentnews.pl, kraków.studia.net, uczelnie.net, Forum Akademickiemu, portalowi Płyń pod prąd, Niezależnemu Portalowi Studentów Politechniki Koszalińskiej „tustudent!”, kariera.com.pl, portalowi „Universum” oraz Fundacji Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów, bez których wydarzenie nie mogłoby się odbyć: Sponsorom Głównym: Octigo Sp. z o.o., LUQAM Quality Service Group oraz Grupie Maspex Wadowice, a także Parlamentowi Studenckiemu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Mamy nadzieję, że XII Sesja Naukowa z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” była dla wszystkich Uczestników niezapomnianym wydarzeniem. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję WZJ.

Komitet Organizacyjny XII Konferencji WZJ oraz
Członkowie KNZJ