Hotel Windsor ****, 26-27 listopada 2015
Jachranka k./Warszawy

Firma BSI Group Polska ma wieloletnie doświadczenie w organizacji konferencji dedykowanych zarówno dla sektora publicznego jak i komercyjnego.

Konferencja listopadowa poświęcona będzie Infrastrukturze Krytycznej, kluczowej dziedzinie zapewniającej sprawne funkcjonowanie organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorstw.

Wykład inauguracyjny zostanie wygłoszony przez Pana Premiera Waldemara Pawlaka. Ponadto, w dalszej części konferencji Pan Premier zaprezentuje spojrzenie praktyków oraz świata nauki na tematykę wyzwań dla Infrastruktury Krytycznej.

Na konferencji będziemy gościć przedstawicieli wielu firm o znaczeniu strategicznym dla kraju, reprezentujących kluczowe sektory gospodarki, takie jak zaopatrzenie w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączność, telekomunikację, administrację publiczną, transport czy produkcję.

Wśród prelegentów znajdą się wybitni eksperci reprezentujący m.in takie organizacje jak: PSE, Gaz-System, Grupa Lotos, Komisja Unii Europejskiej, Central Europe Energy Partners, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, British Standard Institution, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, UKSW, Politechnika Rzeszowska, WAT i inne.

Tematyka konferencji będzie obejmowała szereg nurtujących kwestii, wśród których znalazły się: zarządzanie kryzysowe, ciągłość działania, ocena ryzyka, polityka unijna, finansowanie, zmiany klimatu w kontekście energetycznym, rola rezerw strategicznych, bezpieczeństwo informacji czy ochrona teleinformatyczna.

Problemy poruszane podczas konferencji pozwolą organizacjom na pogłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń na temat technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony infrastruktury krytycznej oraz prezentację własnych osiągnięć.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz do szybkiej rejestracji on-line na naszej stronie internetowej www.bsigroup.com/CD . Liczba miejsc ograniczona.

Masz pytania? Wypełnij krótki formularz a skontaktujemy się z Tobą: