Organizowana konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę związaną z tematyką zarządzania gospodarką leśną oraz łańcuchem dostaw produktów zawierających surowce leśne. W dobie rozwoju ekonomicznego wręcz koniecznym elementem jest zrównoważona gospodarka leśna jak  i troska o różnorodność biologiczną. Powstające w tym obszarze regulacje / standardy ciągle się rozwijają. Konieczność ich śledzenia, zasady zastosowań, zakresy, wpływ na środowisko naturalne – to temat naszej konferencji.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy nie posiadają informacji o konieczności dostosowania prowadzenia biznesu do zmieniających się wymagań prawnych i dobrych racjonalnych praktyk. Od dnia 3 marca 2013r. wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu drewno i produkty z drewna na rynki wewnętrzne jak  i zewnętrzne znajdujące się na obszarze Unii muszą działać zgodnie z obowiązkami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady Unii Europejskiej nr 995/2010 z dnia 20 października 2010r. 

Poprzez udział w wydarzeniu ww tematyka stanie się bliższa, a możliwości kontaktów z uczestnikami oraz prelegentami to nowe szanse i wsparcie w działaniach.

Termin: 9 grudnia 2013

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, ul. Bankowa 11a

Program konferencji:

10:00 – 11:00

Rejestracja uczestników

 

11:00 – 11:15

Otwarcie konferencji

Mirosław Bienioszek, Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

11:15 – 11:40

Standardy PEFC i FSC a zachowanie różnorodności biologicznej

dr Edyta Sierka, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

11:45 – 12:10

PEFC i FSC – podstawy zarządzania

Marek Cybulski, koordynator ds. systemów środowiskowych, auditor

12:15 – 12:40

Standard PEFC – proces certyfikacji.

Porównanie wymagań standardów PEFC i FSC.

Tomasz Rychły, manager ds. certyfikacji, auditor

 

 

12:40 – 13:10

Przerwa na kawę

 

13:10 – 13:35

PEFC i FSC w Polsce

Grzegorz Ślęzak, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

13:40 – 14:20

Studium przypadku zastosowania wymagań dla łańcucha dostaw

Marek Cybulski, Tomasz Rychły

13:50 – 14:20

Bufet – poczęstunek

14:20 – 14:50

Prezentacja zasobów CINiBA

14:50 – 15:10

Dyskusja, podsumowanie, zakończenie

Mirosław Bienioszek, Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Konferencji.

Podczas trwania konferencji na stanowisku qualityaustria-Polska będzie dostępny „PUNKT INFORMACYJNY” gdzie można uzyskać wsparcie merytoryczne w zakresie standardów PEFC i FSC.

Zasady uczestnictwa w konferencji:

 • Do udziału w Konferencji PRAKTYKÓW zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania gospodarką leśną i łańcuchem dostaw

 • Uczestnictwo w Konferencji PRAKTYKÓW jest udziałem płatnym

 • Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w Konferencji na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego i dokonanie przedpłaty należności za udział.

 • Koszt uczestnictwa obejmuje udział w konferencji, poczęstunek, materiały konferencyjne

 • Formularz zgłoszeniowy można przesłać

  o  faxem na  numer + 48 32 216 26 41

  o  drogą elektroniczną na adres e-mail office@qualityaustria.com.pl

  o  zgłoszeniem online

 • Rejestracji należy dokonać najpóźniej do dnia 4 grudnia 2013r

 • Fakt rejestracji zostanie potwierdzony przez organizatora – drogą elektroniczną

 • Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania realizacji Konferencji PRAKTYKÓW bez podania przyczyn, oraz zwrotu uczestnikom dokonanych wpłat za udział do wysokości uiszczonej wpłaty.

Quality Austria Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski - Wydział Biologii