Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 3.11.2011 in Czytelnia | 0 comments

Korzyści ze stosowania 8 zasad zarządzania jakością

Korzyści ze stosowania 8 zasad zarządzania jakością

Na dowód tego, że warto podążać za wskazówkami norm ISO w doskonaleniu swojego systemu zarządzania jakością, przedstawiamy tym razem konkretne korzyści wynikające ze stosowania 8 zasad zarządzania jakością:

Zasada 1: Ukierunkowanie na klienta

 • budowanie trwałych relacji z klientem, bycie polecanym przez niego, silne referencje,
 • budowanie wizerunku stabilnej i profesjonalnej organizacji.

Zasada 2: Przywództwo

 • standaryzacja działań ludzi, zwiększenie efektywności pracy,
 • zapobieganie kosztom niezrozumienia wynikającego z niewłaściwej komunikacji.

Zasada 3: Zaangażowanie pracowników

 • możliwość uzyskania efektu synergii,
 • innowacyjność i kreatywność w realizacji celów organizacji,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia organizacji.

Zasada 4: Podejście procesowe

 • usprawnienie standardowych i powtarzających się czynności,
 • możliwość zarządzania uporządkowanym i usystematyzowanym procesem.

Zasada 5: Podejście systemowe do zarządzania

 • zdolność koncentracji na kluczowych procesach,
 • możliwość zachowania spójnego i pełnego obrazu organizacji, szczególnie przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Zasada 6: Ciągłe doskonalenie

 • realny wpływ na wzrost konkurencyjności organizacji,
 • elastyczność w szybkim reagowaniu na możliwości.

Zasada 7: Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

 • racjonalność w podejmowaniu decyzji,
 • możliwość przeglądu i analizy danych historycznych oraz odnoszenie ich do planów, próba prognozowania.

Zasada 8: Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

 • spójność celów klienta i dostawcy wpływająca bezpośrednio na zadowolenie klienta,
 • optymalizacja kosztów i zasobów.

Literatura:
Norma PN-EN ISO 9004:2010.
Wolniak R., Wykorzystanie arkusza samooceny do analizy istotności jej kryteriów, „Problemy Jakości” 2011/6, s. 33.

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Czytelnia
Certyfikacja ISO 9001
Jak wybrać firmę certyfikującą System Zarządzania Jakością?

Wybór firmy certyfikującej System Zarządzania Jakością do łatwych nie należy. Istnieje kilka czynników, którymi można się zasugerować, aby podjąć trafną decyzję. Sprawdź, jak wybrać firmę certyfikującą System Zarządzania Jakością.

Zamknij