W dzisiejszych czasach, w warunkach globalizacji większość przedsiębiorstw zaczyna wdrażać coraz to więcej, bardziej kreatywnych i dynamicznych sposobów na zarządzanie organizacją. Dzięki temu łatwiej jest im dopasować się do rynku oraz zdecydowanie łatwiej jest określić istotę rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Lean accounting to przede wszystkim jedna z praktyk rachunkowości, która została zastosowana wraz z praktykami lean management oraz lean manufacturing w Toyota Motor Co. Nie będzie zaskoczeniem, iż firma Toyota odniosła wielki sukces. Dzięki temu wzrosło zainteresowanie menedżerów różnych firm globalnych modelem biznesowym firmy Toyota. Model biznesowy firmy Toyota w ostatnim czasie bardzo się rozszerzył na różne branże       zaczynając od branż produkcyjnych aż do sektora usługowego na przykład: firmy BPO/ SSC. Zainteresowały się nim również jednostki sektora publicznego.

Czym zatem zajmuje się lean accounting?

Lean accountingJest to jak już wiadomo jedna z metod rachunkowości zarządczej, która opiera się na Lean Management. Metoda ta zajmuje się między innymi generowaniem informacji finansowych, jak również niefinansowych dla menedżerów i pracowników, którzy podejmują ważne decyzje mające na celu zapewnienie realizacji postawionego celu.

Lean management accounting i jego metody

Wyróżnia się kilka metod lean management accounting:

– rachunek kosztów celu tzw. target costing;

– rachunek redukcji kosztów tzw. kaizen costing;

– rachunek kosztów i wyników strumienia wartości;

– rachunek kosztów według charakterystyk i cech produktu tzw. features and characteristics costing;

W relacjach międzyorganizacyjnych wyróżnia się:

– open book accounting, czyli udostępnianie nabywcy przez dostawcę danych z ksiąg rachunkowych;

– łańcuchowy target costing, czyli rachunek kosztów celu.

Jaki jest zatem cel lean accounting?

Celem koncepcji lean accounting jest przede wszystkim eliminowanie marnotrawstwa. Eliminowanie takie polega na likwidacji na przykład rozbudowanych, zbyt skomplikowanych oraz zbytecznych raportów, jak również transakcji. Chodzi w tym przede wszystkim o zastępowanie metod starych, nieużytecznych, które zajmowały pracownikom zbyt dużo czasu metodami, które zorientowane są na tworzeniu wartości dla klienta.

Podsumowując należy pamiętać, że wszystko jest przecież dla ludzi. Koncepcja lean accounting kształtuje między innymi nowy kierunek rozwoju rachunkowości zarządczej zarówno w teorii, jak i praktyce … ale czy wszystkie przedsiębiorstwa są gotowe na zmiany?

Jaka jest zatem Państwa opinia na temat koncepcji lean? Czy rzeczywiście jest to koncepcja, która najlepiej sprawdza się przede wszystkim w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej?

Czy wszystkie przedsiębiorstwa z branży usługowej, jednostki z sektora publicznego powinny wdrażać koncepcję lean? Jeśli tak, dlaczego? Jeśli nie, to jakie są powody dla których powinny tego unikać?

Czy według Państwa lean powinien być wdrażany w przedsiębiorstwach, w których proces jest w miarę ustandaryzowany i zharmonizowany?

Autorka: Agata Ernst

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Specjalista w firmie Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. Oddział EMEA Service Center (SSC) w Łodzi.