Walidacja w ISO 9001
Walidacja w ISO 9001:2008
– teoria i praktyka

29,99 zł
Lista auditowa ISO 9001
Auditowa lista kontrolna
ISO 9001

14,99 zł
Lista auditowa ISO 14001
Auditowa lista kontrolna
ISO 14001

14,99 zł
praca magisterska iso 9001Jak napisać pracę
dyplomową z zakresy
zarządzania jakością
 

Rozwiązywanie reklamacji

Rozwiązywanie
reklamacji, czyli jak
problem
przekuć w sukces

Podręcznik wdrażania ISO 9001
Podręcznik wdrażania ISO 9001
49,00 zł
 


Zarządzanie jakością –
podstawy, systemy i narzędzia

49,00 zł

Analiza FMEA procesu - okładka e-booka

Analiza FMEA procesu