W trakcie kongresu Gemba Kaizen w listopadzie 2011 mieliśmy okazję przekazać Wasze pytania Masaaki’emu IMAI.
Pan Imai udzielil nam „zbiorczej” odpowiedzi, której treść zawiera odniesienie do temtów najczęściej poruszanych  przez Was w pytaniach.
Oto co Masaaki Imai mówi o Lean, Six Sigma, ISO, konkurencyjności przedsiębiorstw, wyzwaniach i problemach menadżerów jakości.

Po pierwsze, musimy wiedzieć, że podejście lean jest jednym z trzech głównych systemów, mających na celu spełnienie wymagań klienta w zakresie QCD (Quality- jakość, Cost- cena, Delivery- warunki dostawy).

Naucz się tego od mistrza Imai! SPRAWDŹ

W sektorze produkcyjnym te systemy to: TQM (Total Quality Management, czyli zarządzanie przez jakość), TPM (Total Productive Maintenance, czyli kompleksowa efektywna konserwacja, utrzymanie ruchu) oraz lean system (lean management, czyli „odchudzone” zarządzanie). Dwa pierwsze elementy wiążą się z dwoma czynnikami, mianowicie ceną i warunkami dostawy. Patrząc w ten sposób, można powiedzieć, że lean management jest połączeniem tych trzech elementów (jakość, cena, warunki dostawy).

Chcąc pozostać konkurencyjnym przedsiębiorstwem na brutalnym rynku najwyższe kierownictwo musi uwzględniać wszystkie trzy elementy. Kaizen jest filozofią nie zainteresowaną status quo, tylko zawsze poszukuje nowych obszarów do doskonalenia i ten duch jest motorem do realizacji tych trzech elementów.

Six sigma jest narzędziem do rozwiązywania problemów, praktykowanym przez posiadaczy beltów, ale nie ma wpływu na spełnienie trzech elementów QCD (chyba, że jest to przedmiotem oddzielnej specyfikacji).

Ogólnie rzecz ujmując, najwyższe kierownictwo czasów obecnych z zaangażowaniem uczy swoich pracowników narzędzi jakości. Jednakże jeśli nie są rozwiązane kwestie problematyczne związane z QCD, takie działanie nie sprzyja zwiększeniu konkurencyjności firmy ani nie przynosi sukcesów.

Certyfikacja i ocena zgodności z normami ISO jest jednym z wielu sposobów oceniania stanu organizacji. Taka ocena pokazuje obecny stan zaawansowania systemu produkcji, ale nie wskazuje jak go doskonalić.

Wierzę, że jednym z problemów wielu kierowników jest zajmowanie się wieloma rzeczami naraz, takimi jak ISO, six sigma, zarządzanie łańcuchem dostaw i wydajnością, które są na różnych etapach wdrożenia w organizacji, co utrudnia im nadanie priorytetów projektom kaizen.

Wdrożenie trzech systemów zarządzania wymaga dużego wysiłku i czasu, co może trwać dziesiątki lat. To jest przyczyną porażek wielu firm, ponieważ od ich najwyższego kierownictwa wymaga się efektów doskonaleń w krótkim czasie.

 

Tekst oryginalnyFirst of all, we need to know that lean approach is one of the three major management systems to meet the customer requirements of QCD. (Quality, Cost, Delivery)  In the manufacturing sector, they are total quality management, total productive maintenance and the lean system. The first two deals with quality and the lean deals with both cost and delivery. In this sense, we can say that the lean approach is the amalgamation of the three systems.In order to stay competitive in today’s fierce market conditions management must embrace these three systems. Kaizen is a mind-set which is not satisfied with the status quo, and always seeks improvement and this  spirit is a driver of realizing  these three systems.Six sigma is a problem-solving tool which has been developed mostly from the application of quality management and as a tool, it is practiced by the belt holders but it does not contribute to the improvement of QCD unless these subjects are specifically selected.Generally, today’s top management is eager to teach tools to employees, but unless the QCD-related problems are consciously pursued, it does not make much contribution in making the company more competitive and successful.ISO is a certifying and assessment organization together with many other assessment organizations. They simply tell you your current status of the production system, but does not help you how to improve.I believe that one of the problems for many managers is that there are too many managerial terms like ISO, six sigma, supply-chain management, and efficiency which have different levels of applications and makes it difficult for them to establish priorities of  kaizen project.Introducing these three management systems takes a long time of continuous efforts which run into many decades, and this is the reason why many companies have failed because top management is driven by short-term gains.