Master of Business Administration (MBA) to kilkusemestralne, intensywne studia podyplomowe dla osób, których obecne lub przyszłe stanowisko wymaga aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania. Na polskim rynku istnieje kilkadziesiąt programów MBA, różniących się od siebie znacząco pod względem przekazywanej wiedzy i umiejętności. Czym więc powinien charakteryzować się godny uwagi program MBA? Naszym zdaniem należy skupić się na 2 głównych obszarach, którymi są: poszerzenie horyzontów wraz z nauką globalnego spojrzenia na organizację oraz wskazanie jak wykorzystać otrzymaną w ramach studiów wiedzę w praktyce.

Poszerzanie horyzontów

Jedną z najważniejszych korzyści z uczestnictwa w studiach MBA jest uzyskanie holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji na współczesnym rynku i zrozumienie istoty głównych procesów składających się na sukces w biznesie – zarówno „twardych” fundamentów nowoczesnego przedsiębiorstwa (takich jak rachunkowość i analizy finansowe), jak i nie mniej istotnej „miękkiej” tkanki organizacji (np. zarządzanie ludźmi czy marketing). Kończąc studia na kierunku MBA uczestnicy i uczestniczki wiedzą jak współpracować z innymi działami w organizacji i znają mechanizmy rządzące wpływem ich funkcjonowania na wyniki całego przedsiębiorstwa.

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Dobra sytuacja to taka, w której wiedzę na studiach MBA przekazują uznane w danej dziedzinie autorytety naukowe oraz grono praktyków, na co dzień zajmujących się daną tematyką. Natomiast sytuacja idealna to taka, gdy w gronie wykładowców znajdują się managerowie z zagranicy, grono naukowców nie jest związane tylko z jedną uczelnią, a grono praktyków nie pochodzi tylko z jednej organizacji. Umożliwia to transfer wiedzy i najlepszych praktyk w optymalny sposób.

Niezwykle istotny jest również sam sposób prowadzenia zajęć. Demonizowana przez niektórych forma wykładowa jest bardzo potrzebna i może być naprawdę ciekawa – praktyk opowiadający o swoich doświadczeniach zawodowych, przywołujący ciekawe informacje prowadzi przez wykład w sposób taki, by po zakończeniu zajęć osoby biorące w nich udział chciały dalej zgłębiać dany temat. Bardzo wartościowe są również ćwiczenia, warsztaty oraz nieocenione case studies, czyli formy stanowiące nieodzowny element nowoczesnych studiów podyplomowych.

Jednak studia uczące globalnego podejścia, poruszające kwestie z wielu różnorodnych dziedzin i aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa mają również swoje wady. To, co dla niektórych może być kwestią zachęcającą do ich podjęcia, dla innych może okazać się dużą przeszkodą. Za przykład może posłużyć team leader pracujący w księgowości i wiążący swoją przyszłość z tym obszarem pracy, który otrzymuje w ramach studiów potężną dawkę wiedzy związaną z zarządzaniem zakupami (grupami zakupowymi, narzędziami statystycznymi służącymi szacowaniu wolumenu zakupowego itp.) lub kierowniczka produkcji, która będzie egzaminowana pod koniec studiów z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi PR i marketingu.

Ciężko tu mówić o wykorzystaniu wiedzy w praktyce, gdyż księgowy, czy kierowniczka produkcji najprawdopodobniej nigdy nie będą zajmowali się wymienionymi powyżej kwestiami. Można powiedzieć, że tak szeroki zakres tematyczny idealnie spełnia cechę dobrych studiów MBA związaną z poszerzaniem horyzontów. Jednakże, czy w świecie obecnych i przyszłych managerów zgłębianie tak różnych obszarów funkcjonowania organizacji nie kwalifikuje się po części jako tzw. „muda”, czyli marnotrawstwo – w tym przypadku czasu, który mógłby być poświęcony na rozwój w obszarze, w którym docelowo widzi się swoją przyszłość. Czy studia nie powinny mieć jednak wyznaczonego nurtu przewodniego, dywersyfikującego słuchaczy pod kątem tego, w jakim obszarze pracują lub chcą się rozwijać?

Dlatego właśnie na rynku pojawia się coraz więcej ofert kierowanych do poszczególnych grup pracowników, np. „MBA w logistyce”, „MBA w HR” itp. W Polsce istnieje tylko jeden program studiów MBA kierowany do osób pracujących na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Jest to Quality MBA realizowany na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, przez firmę konsultingową LUQAM.

Studia Quality MBA

Są to studia stworzone z myślą o osobach pracujących w różnych branżach, które zajmują się:

 • znormalizowanymi systemami zarządzania ISO (ich wdrażaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem) jako pracownicy działów jakości, liderzy poszczególnych procesów, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania,
 • auditami systemowymi wewnętrznymi, certyfikującymi, klientowskimi oraz rozwojem dostawców,
 • pracą z narzędziami jakości i rozwiązywaniem problemów (np. APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA, 8D, raport A3 i inne narzędzia problem solving),
 • ciągłym doskonaleniem i optymalizacją procesową (np. projektami redukcji kosztów).

Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają aktualizację wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki.

Wykładowcy na studiach dzielą się na 4 grupy:

 • naukowcy z Uczelni Łazarskiego i innych polskich uczelni,
 • managerowie/goście z zagranicy,
 • przedstawiciele firm partnerskich,
 • trenerzy LUQAM.

Studia podzielone są na 5 bloków tematycznych:

 • Zarządzanie – moduł ogólny umożliwiający nabycie kompetencji managerskich związanych z różnymi aspektami funkcjonowania organizacji.
 • Przywództwo – trening kompetencji miękkich niezbędnych do zarządzania zespołem.
 • Jakość – teoria i praktyka zagadnień związanych z zarządzaniem jakością.
 • Systemy – aktualne spojrzenie na znormalizowane systemy zarządzania ISO.
 • Narzędzia – trening metod i narzędzi zarządzania (w tym narzędzi Six Sigma na poziomie Black Belt).

Studia Quality MBA umożliwiają nabycie zarówno kompetencji pozwalających na sprawne zarządzanie działem jakości, czy też zarządzanie projektami optymalizacyjnymi (jako sponsor projektu lub Black Belt), jak i szerszego, managerskiego spojrzenia na funkcjonowanie całej organizacji.

Celem studiów jest przede wszystkim pokazanie i omówienie dobrych praktyk, a także inspirowanie oraz zachęcenie do dyskusji na tematy problemowe, dzięki czemu transfer wiedzy odbywa się nie tylko na linii wykładowca – uczestnik, ale także pomiędzy poszczególnymi osobami uczęszczającymi na zajęcia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O STUDIACH

Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą kierunków jakościowych oferowanych przez firmę LUQAM.

 

Kraków

Warszawa

Poznań

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001

     

Automotive Quality Expert

     

Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

     

Quality MBA – Master of Business Administration in Quality Management NOWOŚĆ!

 

 

 

 

Kontakt z LUQAM:
szkolenia@luqam.com
tel. 12 296 49 31
www.luqam.com/podyplomowe