Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 12.03.2009 in Podstawy | 0 comments

Metody zarządzania jakością

Metody zarządzania jakością pozwalają na rozwiązywanie zadań (zw. z ZJ) w całym cyklu życia wyrobu. Ich cechami charakterystycznymi jest planowość, powtarzalność i oparcie na podstawach naukowych.
Podczas stosowania metod wspomagających zarządzanie jakością wykorzystuje się dane zebrane przy użyciu narzędzi zarządzania jakością.

Podział metod zarządzania jakością

Metody zarządzania jakością możemy podzielić na dwie grupy. Podział ten prezentuje poniższa tabelka:

Metody projektowaniaMetody kontroli
QFDSKO
FMEASKP (SPC)
DOEBadanie wymagań i satysfakcji klienta
MSA

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Podstawy
Cykl Deminga

Cykl Deminga (znany także jako Koło Deminga, Cykl PDCA) jest koncepcją zarządzania jakością opracowaną przez W.E. Deminga (14 Zasad Deminga). Koncepcja ta mówi o ciągłym doskonalenie (pojęcie znana m.in. z Kaizen) przebiegającym w czterech następujących po sobie etapach: planowanie - wykonanie - sprawdzenie - poprawienie (ang. Plan - Do - Check - Act).

Zamknij