Metody zarządzania jakością pozwalają na rozwiązywanie zadań (zw. z ZJ) w całym cyklu życia wyrobu. Ich cechami charakterystycznymi jest planowość, powtarzalność i oparcie na podstawach naukowych.
Podczas stosowania metod wspomagających zarządzanie jakością wykorzystuje się dane zebrane przy użyciu narzędzi zarządzania jakością.

Podział metod zarządzania jakością

Metody zarządzania jakością możemy podzielić na dwie grupy. Podział ten prezentuje poniższa tabelka:

Metody projektowania Metody kontroli
QFD SKO
FMEA SKP (SPC)
DOE Badanie wymagań i satysfakcji klienta
MSA