Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalanie produktów i/lub usług – stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby zadowolić klienta. Jest to kompleksowa działalność a w jej realizacji pomagają różnego rodzaju narzędzia i metody.

Narzędzia jakości są wykorzystywane do zbierania, przetwarzania informacji, do nadzorowania procesu zarządzania przez jakość, do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w przebiegach procesów, produktach lub usługach.

Pozwalają na wizualizację danych, monitorowanie i diagnozowanie procesów. Dzięki nim możemy sprawdzić efektywność podjętych działań.
Są one instrumentami, które pozwalają na monitorowanie działań (procesów) w całym cyklu życia wyrobu.

Podział narzędzi jakości

Narzędzia zarządzania jakością dzielimy na:

 1. Tradycyjne narzędzia jakości:

 2. Nowe narzędzia jakości:

  • Diagram pokrewieństwa (ang. affinity diagram)
  • Diagram relacji (ang. interrelationship diagram)
  • Diagram macierzowy ( ang. matrix diagram)
  • Macierz analizy danych (ang. matrix data analysis)
  • Diagram strzałkowy (ang. arrow diagram)
  • Drzewo decyzyjne (ang. tree diagram)
  • Wykres programowy procesu decyzji (ang. process decision programme chart)
 3. Dodatkowe narzędzia jakości:

  • Wizualizacja danych
  • Analiza pola sił
  • Metoda ABCD
  • Metoda ABC
  • Analiza oddziaływań
  • Burza mózgów

Oryginalna wersja artykułu (http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=7%20narz%C4%99dzi%20TQC)

Copyright (c) 2007 Anna Bochenek, Rafał Tochman. Udziela się zezwolenia do kopiowania rozpowszechniania lub modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji (http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=Licencja%20M-files%20Wiki) w wersji 1.1 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation