Wraz z rozwojem zarządzania jakością powstało 7 nowych narzędzi. Mają one na celu wspomaganie narzędzi podstawowych. Dzięki nim usprawniony jest przebieg informacji w przedsiębiorstwie oraz ich porządkowanie. W przedsiębiorstwach, do zarządzania jakością, są wykorzystywane we wczesnym stadium tworzenia jakości. Przeznaczone są do pracy grupowej.

Zalicza się do nich :

  • Diagram pokrewieństwa (ang. affinity diagram)
  • Diagram relacji (ang. interrelationship diagram)
  • Diagram macierzowy ( ang. matrix diagram)
  • Macierz analizy danych (ang. matrix data analysis)
  • Diagram strzałkowy (ang. arrow diagram)
  • Drzewo decyzyjne (ang. tree diagram), znane także jako diagram systematyki
  • Wykres programowy procesu decyzji (ang. process decision programme chart)

Oryginalna wersja artykułu

Copyright (c) 2007 Anna Bochenek, Rafał Tochman. Udziela się zezwolenia do kopiowania rozpowszechniania lub modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji w wersji 1.1 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation