Prace nad nowym wydaniem ISO 9001 trwają. Polski Komitet Normalizacyjny udostępnił projekt normy. Każdy kto chciałby mieć wpływ na kształt nowego wydania ISO 9001, może zgłosić swoje sugestia i uwagi.

Projekt ISO 9001 – możesz wpłynąć na treść normy

Uwagi i zastrzeżenia do wymagań normy pojawiają się nieustannie. Warto więc podzielić się nimi w chwili, gdy powstaje nowa edycja normy ISO 9001. Możemy mieć wpływ na jej wymagania. Uwagi i sugestie zbierane są na szczeblu narodowym. W Polsce trafiają więc do PKN (do KT 6 ds. Systemów Zarządzania), gdzie są analizowane i na ich podstawie ustala się wspólne narodowe stanowisko. To stanowisko omawiane będzie na szczeblu międzynarodowym.

Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 9001

Jak zgłosić swoje uwagi do normy ISO 9001?

Uwagi do normy można przesyłać do sekretariatu KT 6 na adres anna.gruszka@pkn.pl. Należy to zrobić do dnia 31 lipca 2013 r. Do zgłaszania uwag przygotowano specjalny formularz. Należy go wypełnić w języku angielskim, podając numery wierszy, których dotyczą nasze uwagi.

Skąd wziąć projekt normy ISO 9001?

Projekt nowego wydania normy ISO 9001 jest dostępny w sklepie PKN. Niestety odpłatnie.

Projekt ISO 9001:2015 w sklepie PKN

Projekt ISO 9001 – sklep PKN (01.07.2013)

Zastanawia brak darmowej wersji np. w formie pliku do pobrania. O ile milej pomagałoby się w tworzeniu nowej normy, gdyby nie wiązało się to z uszczuplaniem portfela. Takie zasady ponoć narzuciła ISO. Pozostaje mieć nadzieję, że decydenci w tej organizacji zmienią w przyszłości model dystrybucji „Committee Draft” Źródła: iso.org. (dostęp z dnia 01.07.2013) pkn.pl (dostęp z dnia 01.07.2013)