Doktorantka nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł magistra ekonomii, ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie i audit na Uniwersytecie Jagiellońskim, Zarządzanie BHP na Politechnice Krakowskiej oraz Przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada uprawnienia auditora systemów: ISO 9001, PN-N 18001, HACCP. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wykładowca, konsultantka i koordynatorka projektów wdrożeniowych z zakresów systemów zarządzania, marketingu i przedsiębiorczości MŚP. Autorka artykułów i referatów poświęconych zagadnieniom jakości i bezpieczeństwa usług medycznych. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół problematyki znormalizowanych systemów zarządzania i zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki redukcji zdarzeń niepożądanych oraz optymalizacji procesu auditu wewnętrznego w branży usługowej.

Aktualnie jest Dyrektorem Zarządzającym firmy Qualto s.c. specjalizującej się wusługach z obszaru systemowego zarządzania i komunikacji marketingowej, oferując kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze przygotowujące przedsiębiorstwo do uzyskania wybranego certyfikatu ISO oraz pomagając w optymalizacji procesów, poprawie zarządzania oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku.