System zarządzania jakością swoim zakresem powinien objąć wszystkie procesy zachodzące w organizacji. W tym celu należy:

  • ustanowić, wdrożyć i utrzymać Politykę przedsiębiorstwa – jest to zadanie najwyższego kierownictw. Polityka powinna zawierać cele przedsiębiorstw, zobowiązani do ciągłego doskonalenia i przestrzegania zasad SZJ. Aby zapewnić, że Polityka firmy jest aktualna, należy dokonywać je okresowych przeglądów i aktualizacji,
  • stosować podejście procesowe i systemowe – zidentyfikować procesy i ich powiązania, nadzorować je i zarządzać nimi,
  • prowadzić ciągłe doskonalenie – prowadzić pomiary, analizować i nadzorować ich wyniki, reagować na sytuacje w których występują (lub mogą wystąpić) niezgodności,
  • określić wymagania i oczekiwania klienta – budowa kanałów komunikacyjnych z klientem w celu identyfikacji jego potrzeb, określenie stopnia zadowolenia klienta,
  • efektywnie zarządzać zasobami – zasoby organizacji powinny zapewnić płynny przebieg wszystkich procesów.
Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 9001