Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 12.03.2009 in Podstawy | 0 comments

Podstawowe wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością swoim zakresem powinien objąć wszystkie procesy zachodzące w organizacji. W tym celu należy:

  • ustanowić, wdrożyć i utrzymać Politykę przedsiębiorstwa – jest to zadanie najwyższego kierownictw. Polityka powinna zawierać cele przedsiębiorstw, zobowiązani do ciągłego doskonalenia i przestrzegania zasad SZJ. Aby zapewnić, że Polityka firmy jest aktualna, należy dokonywać je okresowych przeglądów i aktualizacji,
  • stosować podejście procesowe i systemowe – zidentyfikować procesy i ich powiązania, nadzorować je i zarządzać nimi,
  • prowadzić ciągłe doskonalenie – prowadzić pomiary, analizować i nadzorować ich wyniki, reagować na sytuacje w których występują (lub mogą wystąpić) niezgodności,
  • określić wymagania i oczekiwania klienta – budowa kanałów komunikacyjnych z klientem w celu identyfikacji jego potrzeb, określenie stopnia zadowolenia klienta,
  • efektywnie zarządzać zasobami – zasoby organizacji powinny zapewnić płynny przebieg wszystkich procesów.
Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 9001

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Podstawy
Definicje jakości

Jakość to... "...pewien stopień doskonałości." (Platon) "...stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku." (W.E. Deming)

Zamknij