W tym roku Polski Komitet Normalizacyjny obchodzi 90-te urodziny. Ta instytucja normalizacyjna została założona w 1924 roku i jest starsza od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) o 23 lata! Jednak zanim doszło do powstania PKN, w 1923 inż. Piotr Drzewiecki powołał Komitet Techniczny przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, zajmujący się normalizacją wyrobów przemysłowych. W tym samym roku Polski Komitet Krajowy Elektrotechniki dołączył do IEC, z inicjatywy prof. Mieczysława Pożaryskiego. Obaj eksperci, nazywani ojcami polskiej normalizacji, przysłużyli się do utworzenia PKN na podstawie uchwały Komitetu Technicznego.

Pierwszą normę z grudnia 1925 roku, która dotyczyła temperatury odniesienia dla narzędzi mierniczych i przedmiotów warsztatowych, można odnaleźć na stronie PKN. W 1926 r. w Monitorze Polskim został prawnie potwierdzony oficjalny i dobrowolny charakter Polskiej Normy, wydawanej do dziś przez PKN. 
Od 1925 do 1939 roku polskie normy uznawane były za dobrowolne, lecz w 1949 roku Ustawa o Polskim Komitecie Normalizacyjnym zmieniła ich charakter na obowiązkowy. Ostatnia tego typu zmiana zaszła w 1993 roku, kiedy to w Ustawie o normalizacji z dn. 3 kwietnia wprowadzono ponownie dobrowolność stosowania polskich norm, w oparciu o system europejski.
W 1947 r. Polski Komitet Normalizacyjny dołączył do założycieli ISO, a w 1953 r.  przejął centralną odpowiedzialność za normalizację w państwie. W 1972 powstał centralny organ do spraw normalizacji i metrologii – Polski Komitet Normalizacji i Miar, który zastąpił na 21 lat PKN. W 1979 r. został utworzony Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Dopiero w roku 1993 reaktywowano PKN na mocy Ustawy o normalizacji. W 2000 r. w zmianach do wymienionej ustawy, wprowadzono zezwolenie na wdrażanie europejskich i międzynarodowych norm do standardów krajowych. Fakt ten umożliwił Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu członkostwo w CEN i CENELEC. 
W 2004 r. PKN uzyskał certyfikat SZJ zgodnego z wymaganiami ISO 9001. W 2010 r. ustanowiono Dzień Normalizacji Polskiej, przypadający na 20 maja. W 2011 r. PKN uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wymaganiami ISO 27001. 
Od 2012 r. na stronie PKN można odnaleźć wirtualne wydania Polskich Norm. W roku 2014 Polski Komitet Normalizacyjny obchodzi jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Gratulujemy!

Bibliografia

  1. Wiadomości PKN Normalizacja, nr 1/2014, s. 2.
  2. Historia PKN w pigułce. Najważniejsze wydarzenia w historii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, (dostęp) http://www.pkn.pl/historia-pkn-w-pigulce

Izabela D. Sprycha

Magister zarządzania, licencjat informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, absolwentka studiów podyplomowych.

„Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej”.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001:2008 (Luqam).

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań AS 9100 C, PART 21, PART 145, PART 147 i PART M (TUV Nord).

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce jakościowej.Założycielka i koordynator serwisu: Qpedia.pl – Internetowa Encyklopedia Jakości

Właścicielka bloga: Sprychaoswieciejakosci.blogspot.com

Konsultant ds. wdrażania i doskonalenia jakości

Absolutna pasjonatka jakości