Bariery występujące podczas wdrażania systemu zarządzania środowiskowego