wpływ systemu zarządzania środowiskowego na działanie przedsiębiorstwa