Po podjęciu przez organizację decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością pojawiają się pytania. Jak to zrobić? Od czego zacząć? Poniżej przedstawiono przykładowy plan wdrożenia systemu zarządzania jakością w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym. W przykładzie pokazujemy drogę do wdrożenia ISO 9001, ale może być to dowolny system zarządzania oparty o standardy ISO. [ok]Plan ten warto traktować orientacyjnie, dróg prowadzących do sukcesu jest tyle, co firm, które go odniosły.[/ok]
Firma zatrudnia ok. 100 osób, w tym ponad połowę operatorów na produkcji. Poza działem produkcji funkcjonują działy: księgowości, logistyki, zakupów, jakości oraz technologii. Ze względu na możliwość delegowania zadań w praktyce, w harmonogramie prac wdrożeniowych systemu zarządzania jakością uwzględniono symbolicznie kierowników działów oraz operatorów.
Ramowy plan wdrożenia systemu zarządzania jakością przedstawia poniższy schemat.

Przykładowy plan wdrożenia systemu zarządzania jakością - harmonogram

W planowaniu i nadzorowaniu etapów projektu wdrożenia przydatny będzie program komputerowy używany przez kierowników projektu. [ok]W praktyce można się spotkać z następującymi programami: MS Project, Project+, Planista goProject itp. Można także znaleźć programy darmowe.[/ok]
W przykładowym harmonogramie projektu wdrożenia w początkowych etapach definiowania projektu dokonano następujących czynności:

  • wprowadzono datę rozpoczęcia projektu,
  • zdefiniowano czas pracy we współpracy z kalendarzem,
  • wprowadzono zbiór zadań niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz nadano im hierarchię wraz z zapotrzebowaniem czasookresowym, uwzględniono również relacje pomiędzy zadaniami.

Kolejny etap prac nad projektem w programie oznaczał opracowanie potrzebnych zasobów oraz ich kosztów:

  • określono pracowników niezbędnych przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością (uwzględniając przy tym możliwość delegowania zadań) oraz dodano ich adresy e-mailowe,
  • określono zróżnicowany ze względu na pełnione funkcje czas pracy pracowników,
  • przydzielono pracowników do konkretnych zadań oraz określono czas potrzebny na ich wykonanie przez każdego z osobna.

Poniżej przedstawiono widok pulpitu programu po wprowadzeniu wszystkich danych. Dla osoby zarządzającej projektem wdrożenia systemu zarządzania jakością jest to narzędzie do zarządzania zasobami, kosztami i ryzykiem projektu.

 

Plan wdrożenia SZJ