Robert RakowiecAudytor wiodący systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001 oraz PN-N 18001.

Przeprowadził liczne audyty certyfikacyjne oraz w nadzorze z ramienia jednej z największych jednostek certyfikacyjnych na rynku polskim.

Prowadzi własną działalność gospodarczą. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem gospodarczym – ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością i funduszy pomocowych UE. Właściciel portali www.rakowiec.eu oraz www.eniwersytet.pl.

Wdrożył wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 w kilkudziesięciu organizacjach; w tym w firmach produkcyjnych, usługowych oraz urzędach administracji publicznej.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Ukończył Studium Kierowników Projektów Europejskich.