TÜV Akademia Polska informuje o możliwości składania wniosków na refundację poniesionych kosztów związanych z wprowadzeniem w firmie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 a także systemu EMAS czy certyfikowanych eko-znaków przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestacji.

Koszty kwalifikowalne mogą zostać dofinansowane z UE do 50 % i obejmują m.in.

  • usługi doradcze, ekspertyzy oraz szkolenia związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego;
  • opracowanie dokumentacji służącej wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie;
  • przeprowadzenie audytów i weryfikacji związanych z procedurą przyznawania certyfikatu

Wielkość refundacji poniesionych kosztów: maksymalnie do 400 tyś zł

Procent dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowalnych

Termin składania wniosków: 20 kwietnia – 29 maja 2009

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Przeradzka
tel.: +48 032 273 21 82
fax: +48 032 376 29 65
email: aleksandra.przeradzka@pl.tuv.com

więcej informacji na: http://www.tuv.com