W nowych normach ISO (np. 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna określiła wymagania związane z zarządzaniem ryzykiem. Dla ułatwienia zrobiła to w sposób możliwie ujednolicony, zarówno od strony definicji, jak i praktycznego podejścia. Dla zainteresowanych wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem zostały opublikowane w normie PN-ISO 31000:2018-08, póki co niedostępnej w języku polskim. Natomiast w normie PN-EN ISO 31010:2018 opisano techniki oceny ryzyka.

Ryzyko w nowych normach ISO

Aspekt ryzyka we wszystkich przywołanych normach wiąże się ściśle z kontekstem organizacji i oczekiwaniami zainteresowanych stron. Przy pierwszym zetknięciu z wymienionymi terminami można odnieść wrażenie, że tematy te powinny dotyczyć raczej jedynie dużych firm lub reprezentantów dziedzin podwyższonego ryzyka. Tymczasem warto poświęcić nieco więcej uwagi tym obszarom, by poprzez spełnienie wymagań norm dostarczyć także realnych wartości dla systemu jakości i całej organizacji.

Czym jest kontekst organizacji?

Kontekst to szeroko rozumiane otoczenie organizacji, zarówno w sensie trendów i zjawisk, jak i wszelkich wymagań i możliwości. To zbiór czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Metaforycznie można stwierdzić, że kontekst to gleba, w której „wzrasta” nasza organizacja: dysponuje określonym stopniem nasłonecznienia, nawodnienia oraz pozostałymi czynnikami. Natomiast oczekiwania stron zainteresowanych można porównać do bliskości fauny i flory, które wykazują szereg własnych cech i działań, nie pozostających bez wpływu na warunki istnienia naszej jednostki.

Cel analizy ryzyka

Ryzyko w nowych normach ISO - sznas, czy zagrożenieCelem analizy ryzyka w odniesieniu do kontekstu i wymagań interesariuszy jest uświadomienie sobie korelacji oraz podjęcie ewentualnych działań, które wykorzystają zbliżającą się szansę lub zapobiegną negatywnym skutkom prawdopodobnych zdarzeń. Wracając do metafory, celem będzie życie w symbiozie z otoczeniem (zarówno tym ożywionym, jak i nieożywionym), by zapewnić organizacji optymalne warunki wzrostu.

Przeprowadź analizę ryzyka i zyskaj

Jak zatem z analizy ryzyka uzyskać wartość dla każdej organizacji? Najlepiej zespołowo, wraz z zaangażowanymi ludźmi organizacji, zastanowić się nad powyższymi aspektami. Warto zacząć od graficznej formy, która przybliży istotę analizy, a także pozwoli zauważyć zależności między obszarami. Następnie należy zaplanować i zrealizować konkretne działania. Tylko tyle i aż tyle. W taki prosty sposób można zyskać plan działań rozwijających przedsiębiorstwo. Zbudowany z pomysłów praktyków, którzy na co dzień mierzą się z wszelkimi wyzwaniami, znają firmę od przysłowiowej podszewki, a przy okazji doświadczają poczucia realnego wpływu na losy firmy, dla której pracują. Czy można wypracować lepsze warunki rozwoju?