14 kwietnia 2010 roku w Lublinie odbędzie się bezpłatne seminarium „System dobrowolnej normalizacji – narzędziem dla przedsiębiorcy” współorganizowane Polski Komitet Normalizacyjny i Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie.Wydarzenie adresowane jest do  przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz osób związanych z tematem normalizacji.

Podczas seminarium poruszona będzie następująca tematyka:

  • możliwości uczestnictwa polskich przedsiębiorstw w systemie dobrowolnej normalizacji;
  • możliwości wpływania na treść norm, zarówno krajowych, jak i europejskich;
  • korzyści, jakie mogą czerpać z udziału w tym systemie;
  • w jaki sposób normalizacja może wpływać na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać kartę zgłoszenia, na adres: lublin@pkn.pl lub info@rig.lublin.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 kwietnia br. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: (22) 55 67 739.

Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia
Program seminarium