Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 26.05.2009 | 0 comments

System Zarządzania Jakością – co to znaczy?

Tytuł normy ISO 9001:2008 brzmi: “SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA”

Nie brzmi: “zapewnienie jakości” albo “parametry jakościowe” albo  “jak uzyskać wysokiej jakości wyroby”….
Cóż to więc jest ten: “system zarządzania jakością”?

Rozłóżmy na czynniki pierwsze to trójczłonowe pojęcie:

SYSTEM
– to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, których suma jest czymś więcej niż suma oddzielnych jego elementów.
W systemie 2+2=5 lub więcej. System ma wspólne zadanie do osiągnięcia, wspólny cel współdziałania, wspólny efekt który ma być wynikiem tego współdziałania.

ZARZĄDZANIE

– czyli planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Są to elementy tzw. koła jakości, mającego doprowadzić do doskonalenia działań. Te elementy powinny cechować system ISO 9001.

Nikt wcześniej nie mówił o ISO 9001 tak przystępnie Zobacz

JAKOŚĆ
– stopień, w jakim naturalne cechy danego wyrobu (lub usługi)spełniają zgłoszone i rozpoznane potrzeby i oczekiwania. Zgłaszać potrzeby lub oczekiwania wobec konkretnego wyrobu mogą różne strony: klient, producent – ale i państwo (wymagania prawne).

Nie należy mylić norm zarządzania jakością z normami dotyczącymi wyrobu.

Norma ISO 9001 jest pewnym pomysłem na SPOSÓB ZARZĄDZANIA firmą, a nie normą mającą zapewnić jak najwyższe parametry techniczne wyrobu.

ISO 9001 – to zbiór zdroworozsądkowych zasad jak kierować firmą w taki sposób, aby powiększać zadowolenie swoich klientów i dostarczać im wyroby spełniające ich wymagania.

Podsumowując:
– system zarządzania jakością to sposób, w jaki Twoja organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością oferowanego wyrobu czy usługi.

Autorem artykułu jest Robert Rakowiec, audytor wiodący systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001 oraz PN-N 18001,  właściciel portali www.rakowiec.eu oraz www.eniwersytet.pl
Poznaj lepiej sylwetkę autora

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Czytelnia
Jak napisać politykę jakości?

POLITYKA JAKOŚCI - to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością oraz pożądaną pozycję przedsiębiorstwa w odniesieniu do klientów i konkurencji. Polityka jakości jest OBOWIĄZKOWYM dokumentem ISO 9001. Jakie warunki musi spełniać Polityka Jakości? 1) MUSI BYĆ ODPOWIEDNIA DO CELU ISTNIENIA ORGANIZACJI Polityka jakości powinna wyrażać to, co należy do zasadniczego […]

Zamknij