Tytuł normy ISO 9001:2008 brzmi: „SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA”

Nie brzmi: „zapewnienie jakości” albo „parametry jakościowe” albo  „jak uzyskać wysokiej jakości wyroby”….
Cóż to więc jest ten: „system zarządzania jakością”?

Rozłóżmy na czynniki pierwsze to trójczłonowe pojęcie:

SYSTEM
– to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, których suma jest czymś więcej niż suma oddzielnych jego elementów.
W systemie 2+2=5 lub więcej. System ma wspólne zadanie do osiągnięcia, wspólny cel współdziałania, wspólny efekt który ma być wynikiem tego współdziałania.

ZARZĄDZANIE

– czyli planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Są to elementy tzw. koła jakości, mającego doprowadzić do doskonalenia działań. Te elementy powinny cechować system ISO 9001.

Nikt wcześniej nie mówił o ISO 9001 tak przystępnie Zobacz

JAKOŚĆ
– stopień, w jakim naturalne cechy danego wyrobu (lub usługi)spełniają zgłoszone i rozpoznane potrzeby i oczekiwania. Zgłaszać potrzeby lub oczekiwania wobec konkretnego wyrobu mogą różne strony: klient, producent – ale i państwo (wymagania prawne).

Nie należy mylić norm zarządzania jakością z normami dotyczącymi wyrobu.

Norma ISO 9001 jest pewnym pomysłem na SPOSÓB ZARZĄDZANIA firmą, a nie normą mającą zapewnić jak najwyższe parametry techniczne wyrobu.

ISO 9001 – to zbiór zdroworozsądkowych zasad jak kierować firmą w taki sposób, aby powiększać zadowolenie swoich klientów i dostarczać im wyroby spełniające ich wymagania.

Podsumowując:
– system zarządzania jakością to sposób, w jaki Twoja organizacja kieruje i steruje tymi działaniami biznesowymi, które mają związek z jakością oferowanego wyrobu czy usługi.

Autorem artykułu jest Robert Rakowiec, audytor wiodący systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001 oraz PN-N 18001,  właściciel portali www.rakowiec.eu oraz www.eniwersytet.pl
Poznaj lepiej sylwetkę autora