Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 23.02.2013 in Bez kategorii | 0 comments

Szkolenia w ISO 9001

Szkolenia w ISO 9001

Po podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością szkolenia będą nieodłącznym elementem życia organizacji. Na tym początkowym etapie można wyodrębnić trzy grupy szkoleń:

  • szkolenia o charakterze ogólnym,
  • szkolenia ze szczegółowych wymagań normy i sposobów na ich spełnianie,
  • szkolenia ze stosowania się do ustanowionego systemu jakości, czyli jak działać w zgodzie z wymaganiami normy i stworzonym systemem jakości.

Warto, aby szkolenia o charakterze ogólnym dotyczyły całej organizacji. Wydawać by się mogło, że wystarczy przeszkolić tylko kierownictwo. Jednak informowanie całej załogi o planach i działaniach organizacji nie tylko buduje atmosferę pracy i wzajemnego zaufania, lecz jest także motywatorem. Każdy pracownik będzie mógł już na tym etapie poczuć się częścią nadchodzących zmian na lepsze.

O czym będzie mowa na szkoleniach o charakterze ogólnym? O celach wdrożenia systemu jakości i korzyściach z tego płynących. Dla równowagi pewnie przyda się słowo o trudnościach, jakie pojawiają się przy wdrożeniu i utrzymaniu systemu. Także o potrzebie zmiany podejścia do klientów i procesów, o podejściu procesowym ogółem. Na tym etapie tematy szkoleń będą różnicowanie pod kątem grup zawodowych. Zarząd firmy pozna przede wszystkim szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu jakości, kierownicy średniego i niższego szczebla usłyszą raczej o metodach motywowania pracowników do dbania o jakość, a szeregowi pracownicy dowiedzą się, jak ważne jest działanie zgodnie z obowiązującym systemem jakości. To oczywiście przykład podziału treści, która będzie dostosowana do każdej organizacji oddzielnie.

Po wstępie przychodzi czas na zapoznanie organizacji ze szczegółowymi wymaganiami normy oraz sposobami na ich spełnienie. W jaki sposób podzielić pracowników na grupy? Na jakie tematy zorganizować szkolenia?

Jedną z metod jest podział tematyczny szkoleń na poszczególne rozdziały normy ISO 9001. Chodzi o następujące zagadnienia: system zarządzania jakością (wymagania ogólne i odnośnie do dokumentacji), odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, realizacja wyrobu oraz pomiary, analiza i doskonalenie.

Każdy z rozdziałów zawiera podrozdziały. Na przykładzie rozdziału 7. Normy ISO 9001 i jego pierwszych podrozdziałów niżej przedstawiono sposób zorganizowania grup szkoleniowych.

Realizacja wyrobu

7.1 Planowanie realizacji wyrobu – szkolenie dla pracowników związanych z procesami: planowanie, sprzedaż, produkcja.

7.2 Procesy związane z klientem – szkolenie dla pracowników związanych z procesami: sprzedaż, planowanie, projektowanie.

7.3 Projektowanie i rozwój – szkolenie dla pracowników związanych z procesami: projektowanie, sprzedaż.

7.4 Zakupy – szkolenie dla pracowników związanych z procesami: zaopatrzenie, zapewnienie jakości.

Ważne jest, aby od początku pełnomocnik lub prowadzący wdrożenie zaznaczył, które zapisy muszą być wprowadzone, a które procedury należy spisać.

Trzecia seria szkoleń następuje po wdrożeniu dokumentacji systemowej, ale jeszcze przed audytami. Dotyczy ona utrwalenia postępowania zgodnie z ustanowionym systemem jakości, a także wyjaśnienia powstałych wątpliwości. To jest dobry moment na walidację przyjętych rozwiązań.

Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest także przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Tutaj również przyda się szkolenie. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka oferta szkoleń na audytorów wewnętrznych systemów jakości zgodnych z różnymi normami, głównie ISO 9001 oraz 14001. Dobrze przećwiczona umiejętność audytowania skutkuje później dużym wpływem audytów wewnętrznych na doskonalenie systemu jakości.

Na tym jednak szkolenia w organizacji się nie kończą. Zgodnie z punktem 6. Normy ISO 9001 organizacja powinna:


a) określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego prace mające wpływ na zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobu,

b) tam, gdzie ma zastosowanie, zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu osiągnięcia niezbędnych kompetencji,

c) ocenić skuteczność podjętych działań,

d) zapewnić, aby personel organizacji był świadomy istoty i ważności swoich działań i tego, jak przyczynia się do osiągania celów dotyczących jakości,

e) utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia (patrz 4.2.4).

Zatem szkolenia jako forma zapewnienia zasobów są nieodłącznym elementem działalności organizacji.

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Bez kategorii
Zalety wdrożenia 5S w organizacji

Aby wdrożenie 5S w organizacji było skuteczne, należy podkreślać jego zalety w każdej płaszczyźnie organizacji. Inne komunikaty mogą przemawiać do kadry kierowniczej, a inne do kadry produkcyjnej. Jakie korzyści z 5S warto zatem podkreślać? Pracownicy produkcji raczej nie będą zainteresowani konkretnymi osiągnięciami w dziedzinie oszczędności organizacji, nie będą dla nich ważne wykresy, pokazujące spadek kosztów […]

Zamknij