Lataj ze smartfonem! Czyli o nowej jakości usług lotniczych

12 grudnia 2013 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała wytyczne...

Czytaj więcej