Pages Menu
Categories Menu

Posted by on 12.03.2009 in Czytelnia | 0 comments

Poka-Yoke

Poka-Yoke (ang. mistake proofing, error proofing) jest metodą zapobiegania wadom pochodzącym z błędów i pomyłek popełnionych przez brak koncentracji (nieuwagę)....

Read More