Dokumentacja ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2008 musi być udokumentowany. Dokumentację SZJ stanowią: Księga Jakości – dokument, który stanowi opis całego SZJ w przedsiębiorstwie. Przedstawia zakres systemu i opisuje...

Czytaj więcej