Geneza ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009 to norma (właściwie specyfikacja techniczna, o czym świadczy człon TS), która powstała by ujednolicić wymagania dotyczące jakości dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Jej źródeł można doszukiwać się w normie QS 9000 (utworzonej dla dostawców korporacji Chrysler, Ford, General Motors) oraz w normach VDA 6.1 (opracowanych dla niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego).

Wielu dostawców motoryzacyjnych, w związku z kooperacją z różnymi odbiorcami, musiało zapewnić zgodność swojego systemu zarządzania jakością z wieloma normami. ISO/TS 16949:2009 jest próbą ujednolicenia tych norm.

Wymagania ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009 powstała na podbudowie ISO 9001:2008. Stanowi jej rozwinięcie, wprowadzając szereg obostrzeń i poszerzenie wymagań. Wynika to ze specyfiki i potrzeb branży motoryzacyjnej.
Norma nakłada szczególne wymagania w zakresie:

  • dokumentacji technicznej,
  • planowania jakości,
  • zakupów,
  • analizy systemów pomiarowych,
  • badania wyrobów nie spełniających wymagań,
  • przeprowadzania audytów.

Sprawdź najlepsze szkolenia ISO/TS 16949

ISO/TS 16949:2009 wymaga od organizacji stosowanie konkretnych narzędzi i metod wspomagających zarządzanie jakością. Należą do nich FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP, QSA, plany kontroli wyrobów.

Producentom nie udało się uzyskać zgodności, co do wielu punktów normy TS. Tam gdzie było to możliwe wymagania zostały precyzyjnie sformułowane. W innych punktach norma odwołuje się do wymagań klienta. Organizacja wdrażająca ISO/TS 16949:2009 musi być świadoma faktu, że klient może domagać się spełnienie wymagań dodatkowych.