kolo-studenckie-uek-logokolo-studenckie-agh-logoStudenci z Koła Naukowego Zarządzania Jakością przy Katedrze Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studenci z Koła Naukowego Doskonalenie Jakości działającego przy Akademii Górniczo- Hutniczej zapraszają na
VII Ogólnopolską Sesję Naukową Zarządzani Jakością z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”
.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objął  prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół – Prorektor ds. Studenckich.
Konferencja odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2010 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jest ona organizowanym cyklicznie projektem, który ma na celu przedstawienie doświadczeń i wiedzy związanej z szeroko pojętym zarządzaniem jakością. Konferencja jest forum dyskusyjnym między studentami i pracownikami naukowymi oraz  przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Dla studentów jest ona również okazją do poszerzenia swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz poznania wybitnych specjalistów w dziedzinie zarządzania jakością.

Tegoroczna sesja swoim zakresem obejmuje:

  • Nowe trendy i koncepcje zarządzania jakością.
  • Narzędzia zarządzania jakością.
  • Jakość kształcenia na uczelniach wyższych.
  • Akredytacja, certyfikacja, ocena zgodności.
  • Koszty jakości.
  • Systemy zarządzania.
  • Praktyczne aspekty jakości

Jak co roku w Komitecie doradczym konferencji zasiądą takie autorytety zarządzania jakością jak:

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
Prof. dr hab. Marek Bugdol
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Prof. dr hab. Tadeusz Wawak
Prof. dr hab. Zofia Zymonik
Mgr Bożena Górecka
Dr inż. Józef Sas
Dr inż. Marek Salerno-Kochan

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie  http://knzj.uek.krakow.pl/