Rys. 1. Punktualność jazdy pojazdów komunikacji miejskiej

Źródło: Opracowanie własne