marnotraMarnotrawstwo i wartość jako składowa procesu