W dniach 22 i 23 maja 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się XI Sesja Naukowa z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” organizowaną przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Sesja Naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością” to cykliczne wydarzenie, skierowane do pasjonatów i entuzjastów zarządzania jakością.
Konferencja, to nie tylko wartościowe referaty, ale przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji między studentami i pracownikami naukowymi oraz praktykami – przedstawicielami świata biznesu i przemysłu.
Udział w Sesji to okazja do poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz poznania praktycznego podejścia wybitnych specjalistów do tematyki z zarządzania jakością.

Podczas tegorocznej sesji poruszone zostaną następujące tematy:

 • Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących (np. ISO 17025)
 • Audyt
 • Branżowe systemy zarządzania (np. ISO/TS 16949)
 • Ekonomika jakości
 • Integracja systemów zarządzania
 • Lean Manufacturing
 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Normalizacja, akredytacja, certyfikacja
 • Six Sigma
 • Skuteczność i efektywność zarządzania systemowego
 • Systemowe zarządzanie jakością (np. ISO 9001)
 • Systemowe zarządzanie środowiskowe (np. ISO 14001)
 • TQM
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i higieną pracy (np. ISO 27001, OHSAS 18001, PN-N-18001)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (np., GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)
 • Zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością

Wartością dodaną każdej  Konferencji WZJ jest możliwość osobistego poznania interesujących ludzi, którzy na co dzień w praktyce zajmują się z sukcesami zarządzaniem jakością. Uczestnicy Sesji będą mieli okazję omówić poruszane problemy z ludźmi ze świata biznesu i nauki oraz zawrzeć znajomości, które będą procentowały w przyszłości.

W części rozrywkowej WZJ 2014 przewidziano natomiast bankiet i wycieczkę po Krakowie.
Szczegóły na stronie internetowej WZJ: http://wzj2014.jimdo.com/