W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejna sesja naukowa „Wyzwania Zarządzania Jakością”.
WZJ, to cykliczne wydarzenie organizowane dla pasjonatów jakości – zarówno doświadczonych praktyków, jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu jakością.
Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Zarządzania Jakością działające przy Katedrze Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja „Wyzwania Zarządzania Jakością” to forum dyskusyjne pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Studentom daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz poznania wybitnych specjalistów z branży. 
Corocznie powstaje również monografia złożona z materiałów konferencyjnych pod redakcją dra inż. Marka Salerno-Kochana.

Konferencja składa się z kilku bloków oddzielonych przerwami kawowymi, podczas których można porozmawiać z autorami prezentacji oraz poznać osoby ze świata nauki i biznesu. 

W tym roku podczas trzech dni obrad studenci będą mogli uczestniczyć w szkoleniu branżowym organizowanym przez firmę LUQAM.

Tematyka konferencji:

 • Zarządzanie jakością (np. ISO 9001)
 • Zarządzanie środowiskowe (np. ISO 14001)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (np. ISO 27001)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (np. OHSAS 18001, PN-N-18001)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (np. GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)
 • Branżowe systemy zarządzania (np. ISO/TS 16949)
 • Jakość w działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących (np. ISO 17025
 • Systemy zarządzania: wdrażanie, doskonalenie i integracja.
 • Skuteczność i efektywność zarządzania systemowego. 
 • Audit
 • Normalizacja, akredytacja, certyfikacja
 • Koncepcje (np. Total Quality Management, Six Sigma, Lean Manufacturing) i narzędzia zarządzania jakością
 • Zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością
 • Zarządzanie projektami w aspekcie jakości
 • Ekonomiczne aspekty jakości
 • Jakość w cyklu życia wyrobu