Klub Doskonalenia ZarządzaniaPrzygotuj się na rewolucyjne zmiany w normach ISO!

Klub Doskonalenia Zarządzania jako pierwszy dotarł do informacji o nowych kierunkach prac normalizacyjnych w zakresie synchronizacji systemów zarządzania. Temat ten zostanie omówiony podczas najbliższego XV już zjazdu Klubu.
Odbędzie się on 20 czerwca 2011r.

 

W trakcie Zjazdu m.in. zostanie omówiony podstawowy standard dotyczący wszystkich systemów zarządzania, narzucający strukturę wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania i porównany z istniejącymi systemami zarządzania.

Program   9.30 – 14.30

  1. Omówienie ISO Guide 83 Struktura wysokiego poziomu i identyczny tekst dla systemów zarządzania, podstawowe terminy i definicje. NOWOŚĆ!
  2. Próba dostosowania systemów do zmian w ISO 9001 –  dyskusja.
  3. ISO 9004:2009 – próba dopasowania do tego standardu. NOWOŚĆ!
  4. ISO 27001 oficjalna propozycja SC27 dostosowana do tego standardu. NOWOŚĆ!
  5. ISO 28000 i próba dostosowania do tego standardu (ma strukturę opartą na ISO 14000). NOWOŚĆ!
  6. Podsumowanie wskazanie podstawowych wniosków dotyczących ISO Guide 83.

Prowadzący – dr inż. B. Szomański – członek KT 182 PKN uczestniczy także w obradach JTC1 SC27, Członek Komitetu Technicznego182 Ochrona Informacji w Systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, bierze też udział w pracach JTC27 Information security techniques (ISO i IEC), członek Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, wice przewodniczący zarządu sekcji bezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członek ISACA.

Miejsce XV Zjazdu – Warszawa, ul. Mazowiecka 10