Jak ograniczyć i eliminować straty w trudnej sytuacji rynkowej? Czy można obniżyć jeszcze bardziej koszty, które i tak już są obcięte? Jak się stale rozwijać nie ponosząc przy tym nakładów na inwestycje? Odpowiedzi m.in. na te pytania szukaliśmy podczas warsztatów dedykowanych branży drzewnej.

Pierwsze praktyczne warsztaty dla firm branży drzewnej odbyły się 15 kwietnia br. w Krakowie i przyciągnęły uwagę 30 słuchaczy z 13 różnych firm Polski południowo-wschodniej. Organizatorami warsztatów byli KAIZEN® Institute Polska, doradca w obszarze „odchudzonych” procesów oraz firma Teknika, dostawca rozwiązań maszynowych dla przemysłu drzewnego.

Przede wszystkim świadomość

Podstawą funkcjonowania systemu zarządzania KAIZEN® jest świadomość istnienia marnotrawstwa wokół nas, przeszkadzającego tworzeniu wartości, za które nasz klient jest gotowy zapłacić. To właśnie zauważanie rzeczy, które nie przynoszą wartości, usuwanie ich oraz dbanie o to, aby się już więcej nie pojawiały, generuje olbrzymie możliwości oszczędzania i jednocześnie jest motorem ciągłego doskonalenia. W trakcie warsztatów, na bazie realnych przykładów z branży drzewnej, wszyscy uczestnicy nabywali umiejętności spostrzegania i identyfikowania marnotrawstwa w procesach produkcyjnych.

Narzędzia eliminacji marnotrawstwa

System zarządzania KAIZEN® składa się ze zbioru wielu narzędzi, z których fundament tworzą: świadomość rodzajów strat, standaryzacja i wizualizacja oraz 5S.

Program samodzielnego wdrożenia 5S! SPRAWDŹ TERAZ!

Do bardziej zaawansowanych narzędzi należą m.in.: TPM (Total Productive Maintenance – Zarządzanie parkiem maszynowym) i TFM (Total Flow Managment – KAIZEN® w biurze). Narzędzia te mają wspólną i ogromną zaletę: są niskokosztowe, zatem aby je zacząć stosować, nie trzeba wydawać ogromu pieniędzy. Ponadto są zdroworozsądkowe i „dla ludzi” – każdy pracownik, od najniższego szczebla w strukturze organizacyjnej zaczynając, może nauczyć się stosowania niektórych narzędzi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję nie tylko zapoznać się z tymi narzędziami, ale także nauczyć się używać tych najbardziej podstawowych.

Praktyczne korzyści

Już po zastosowaniu fundamentalnych narzędzi firmy obserwują ogromne efekty w postaci: wzrostu wydajności pracy ludzi, maszyn i urządzeń, zwiększenia efektywności i komfortu pracy, zmniejszenia ilości błędów i braków, redukcja nieplanowanych przestojów, odzyskania powierzchni hal produkcyjnych i magazynów, odzyskania czasu do tej pory traconego. Korzyścią nie do przecenienia jest zmotywowana, współpracująca ze sobą załoga. Z uczestnikami warsztatów dzieliliśmy się naszą praktyczną wiedzą i doświadczeniem nabytymi podczas pracy z klientami Wdrażającymi system zarządzania KAIZEN®.

Doskonalenie bez inwestycji

Słowo KAIZEN stanowi dwa japońskie słowa odpowiednio oznaczające: KAI – zmiana, ZEN – dobry. W praktyce słowo KAIZEN tłumaczy się jako „zmiana na lepsze” lub „ciągłe doskonalenie”. Kluczem do sukcesu ciągłego doskonalenia jest konsekwentne wdrażanie narzędzi KAIZEN® małymi krokami, zaangażowanie kierownictwa i komunikacja – czynniki te nie należą do inwestycji, które trzeba nabyć za duże pieniądze. Wymagają jedynie od nas systematycznego wysiłku oraz czasu. Charakter warsztatowy zajęć (praca grupowa, gry symulacyjne, zdjęcia i filmy, dobre praktyki) spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród uczestników i stał się zachętą do kontynuowania tego typu warsztatów w pozostałych obszarach Polski.

Kaizen InstituteArtykuł opublikowano dzięki uprzejmości Kaizen Institute Polska

Autorka: Jolanta Pańczyszyn – Konsultant, KAIZEN® Institute Polska