Zintegrowany system zarządzania, to system w którym spójnie funkcjonują co najmniej dwa podsystemy. Najczęściej, podstawą do budowy systemy zintegrowanego jest norma ISO 9001 oraz coraz bardziej popularne ISO 14001, OHSAS 18001 (lub PN-N 18001).
Wiele organizacji dostrzegło, że oprócz jakości, funkcjonują inne aspekty, które mogą pomóc osiągnąć sukcesu. Dbanie o środowisko, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo informacji, czy zarządzanie ryzykiem, daje nie tylko efekt marketingowy, ale i realne materialne korzyści dla organizacji. Wyżej wymienione aspekty znalazły swoje odzwierciedlenie w normach międzynarodowych. Na tych właśnie normach oparte są systemy zarządzania.

Czy różne systemy zarządzania mogą istnieć obok siebie?

Oczywiście mogą. Dzieje się tak w przedsiębiorstwach, które upadły, upadną lub mają dużo szczęścia, że funkcjonują. Istnienie kilku odrębnych systemów zarządzani w firmie jest irracjonalne i można uznać to za nienaturalny wytwór.
Przedsiębiorstwo musi kierować się spójnymi celami, spójna polityką. Czy ktoś podejmie się rozstrzygnąć spór w przedsiębiorstwie, gdzie istnieją dwie polityki – „co jest ważniejsze? jakość, czy środowisko?”
Racjonalnie funkcjonująca organizacja naturalnie dąży do tego, aby integrować system zarządzania. Organizacja z „dwoma systemami”, to jak dwa mózgi rządzące jednym ciałem.

Jak integrować systemy zarządzania?

Sposób integracji systemów zarządzania w dużej mierze zależy od sytuacji. Najczęściej spotykanym stanem jest ten, w którym firma ma wdrożony SZJ, zgodny z ISO 9001, a chce również funkcjonować zgodnie z ISO 14001 lub OHSAS 18001. jest to sytuacja niezwykle komfortowa, gdyż normy te mają bardzo podobne podejście do kwestii systemów zarządzania i stosunkowo spójne wymagania. W takim wypadku na podbudowie funkcjonującego już systemu zarządzania jakością, buduje się zgodność z pozostałymi systemami. Dokonuje się tego poprzez rewizję polityki i celów organizacji oraz modyfikację dokumentacji.