BRC (British Retail Consortium  – Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) jest brytyjskim standardem stosowanym w przemyśle spożywczym i określającym warunki, jakie powinien spełniać producent i dostawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz odpowiednich warunków higienicznych i produkcyjnych. Standard BRC sumuje wymagania zawarte w normach ISO, w HACCP oraz GMP i GHP.

Musisz wdrożyć HACCP? Zrób to samemu SPRAWDŹ JAK

Standard został opracowany w odpowiedzi na wprowadzane reformy, regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom.  Dlatego też głównym celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów.

Rodzaje Standardów BRC:

  • BRC GLOBAL STANDARD FOOD: jest skierowany do producentów żywności
  • BRC IOP PACKAGING: IOP: normy dla materiałów do opakowań dla żywności.
  • BRC GLOBAL STANDARD CONSUMER PRODUCTS: skierowany jest do producentów artykułów typu „non food” (np. Producentów kosmetyków, tekstyliów, szkła, zabawek, AGD, TV, itp.
  • BRC FOOD AND DRINK FEDERATION STANDARD – NON-GM FOOD: dotyczący produkcji żywności i jej składników wolnych od organizmów genetycznie modyfikowanych.

Wszystkie rodzaje standardów BRC zwracają uwagę na takie obszary jak:

  • System Zarządzania Jakością,
  • Zakład i środowisko produkcji,
  • Kontrola produktu,
  • Kontrola procesów produkcyjnych,
  • Personel.