MSUES – jako wyznacznik jakości szkoleń dla branży przemysłu lekkiego

Wprowadzenie Przemysł lekki, zgodnie z Polską Klasyfikacją PKD[2], sklasyfikowany jest w sekcji...

Czytaj więcej