ISO/IEC 22989:2022 „Technologia informacyjna – Sztuczna inteligencja – Pojęcia i terminologia sztucznej inteligencji” to fundamentalny dokument standaryzujący terminologię i koncepcje w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). Opublikowana w 2022 roku norma ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i wdrażania systemów AI.

Główne cele i zakres normy

Celem ISO/IEC 22989:2022 jest ustanowienie spójnej terminologii dotyczącej sztucznej inteligencji, opisanie kluczowych koncepcji i pojęć związanych z AI, stworzenie podstaw do opracowywania innych standardów w obszarze AI oraz ułatwienie komunikacji między różnymi interesariuszami zajmującymi się sztuczną inteligencją. Norma ma zastosowanie do wszystkich typów organizacji zajmujących się AI, w tym firm komercyjnych, instytucji rządowych i organizacji non-profit. Można uznać, że norma ta jest fundamentem AI. Elementem niezbędnym by swobodnie poruszać się w terminologii i zrozumieć na przykład wymagania ISO 42001.Darmowy dostęp do normy

Co warte podkreślenia, ISO/IEC 22989:2022 jest jedną z nielicznych norm ISO, które można pobrać za darmo. Ta wyjątkowa dostępność czyni ją cennym zasobem dla szerokiego grona odbiorców, od studentów i badaczy po przedsiębiorców i decydentów. Darmowy dostęp do normy znacząco przyczynia się do rozpowszechnienia standardów w dziedzinie AI i promuje ich szerokie stosowanie w różnych sektorach. Norma ISO/IEC 22989:2022 za darmo do pobrania jako pdf dostępna jest na stronie ISO.

Zawartość normy ISO/IEC 22989

Norma ISO/IEC 22989:2022 składa się z kilku kluczowych rozdziałów, które kompleksowo omawiają różne aspekty AI. Zagadnienia na które warto zwrócić uwagę, to:

 • Zakres – ten rozdział określa cele i zakres stosowania normy, wyjaśniając jej zastosowanie w różnych dziedzinach technologii informacyjnych związanych z AI.
 • Terminy i definicje – rozdział ten zawiera kluczowe definicje używane w całym dokumencie, obejmujące podstawowe pojęcia z dziedziny AI.
 • Koncepcje sztucznej inteligencji – rozdział zagłębia się w fundamentalne koncepcje AI, zarówno w wymiarze filozoficznym, jak i praktycznym.
 • Cykl życia systemów AI – rozdział ten szczegółowo opisuje etapy cyklu życia systemów AI, od koncepcji i projektowania, przez rozwój i wdrożenie, aż po utrzymanie i wycofanie z użytkowania.
 • Przegląd funkcjonalności systemu AI – rozdział przedstawia ogólny przegląd funkcjonalności systemów AI, omawiając różne komponenty systemów AI i ich interakcje.
 • Ekosystem AI – przedstawia kompleksowy obraz środowiska, w którym funkcjonują systemy AI. Omawia źródła danych, infrastrukturę obliczeniową, narzędzia do rozwoju AI oraz różnorodne zastosowania systemów AI w różnych sektorach.
 • Dziedziny sztucznej inteligencji – w tym rozdziale omówione są różne dziedziny i podkategorie sztucznej inteligencji, przedstawiające szeroki zakres badań i zastosowań AI.
 • Zastosowania systemów sztucznej inteligencji – ostatni rozdział skupia się na praktycznych zastosowaniach systemów AI w różnych sektorach i branżach.

Warto również wspomnieć o istotnym załączniku do normy:

Załącznik A – Mapowanie cyklu życia systemu sztucznej inteligencji z definicją systemu sztucznej inteligencji OECD – ten załącznik przedstawia porównanie cyklu życia systemu AI opisanego w normie z definicją systemu AI opracowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to ważny element normy, który pomaga w zrozumieniu relacji między różnymi standardami i definicjami w dziedzinie AI na arenie międzynarodowej.

Znaczenie normy dla rozwoju AI

ISO/IEC 22989:2022 ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji z kilku powodów:

 1. Standaryzacja i komunikacja:
  • Ujednolica terminologię, ułatwiając komunikację między specjalistami i interesariuszami
  • Tworzy wspólne ramy pojęciowe dla zrozumienia technologii AI
  • Stanowi podstawę do tworzenia bardziej szczegółowych standardów w poszczególnych obszarach AI
 2. Odpowiedzialny rozwój i wdrażanie:
  • Wspiera odpowiedzialne i etyczne podejście do rozwoju AI poprzez uwzględnienie aspektów wiarygodności
  • Pomaga organizacjom w zrozumieniu pełnego cyklu życia systemów AI
  • Ułatwia współpracę międzynarodową w zakresie badań i rozwoju AI
  • Wspiera regulatorów i decydentów w tworzeniu odpowiednich ram prawnych dla AI

Wyzwania i przyszłość

Mimo swojego znaczenia, wdrożenie normy ISO/IEC 22989:2022 wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Szybki rozwój technologii AI może wymagać częstych aktualizacji normy. Istnieje również potrzeba edukacji i szkoleń, aby zapewnić szerokie zrozumienie i stosowanie standardu w branży.

W przyszłości norma ta będzie prawdopodobnie ewoluować, uwzględniając nowe odkrycia i trendy w dziedzinie AI. Może również stać się podstawą dla bardziej szczegółowych standardów dotyczących konkretnych zastosowań AI, takich jak autonomiczne pojazdy czy systemy medyczne oparte na AI.

Podsumowanie

ISO/IEC 22989:2022 to kluczowa norma standaryzująca pojęcia i terminologię w obszarze sztucznej inteligencji. Jej darmowa dostępność czyni ją wyjątkowym i cennym zasobem dla całej społeczności AI. Norma tworzy solidne fundamenty dla dalszego rozwoju tej przełomowej technologii, obejmując szeroki zakres tematów od podstawowych definicji po zaawansowane koncepcje i aspekty etyczne. Zrozumienie i stosowanie tej normy jest niezbędne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w badania, rozwój i wdrażanie systemów AI. Jako kamień milowy w standaryzacji AI, norma ta przyczynia się do bardziej spójnego, bezpiecznego i etycznego rozwoju technologii, która będzie kształtować naszą przyszłość.