Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on 15.03.2017 | 0 comments

Konferencja – Jak zredukować koszty zmienności

Konferencja – Jak zredukować koszty zmienności

O konferencji

Powtarzalność w procesach jest często marzeniem każdego pracownika bez względu na jego pozycję w schemacie organizacyjnym. Możliwość przewidywania co się może wydarzyć daje nam komfort planowania naszych zadań, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Z punktu widzenia biznesowego odzwierciedla się to w stabilnym, niezakłóconym wzroście przychodów.

Największym wrogiem tego „sielankowego obrazka” jest wszechobecna zmienność lub nieumiejętność panowania nad nią. Twórcy filozofii zarządzania jakością W. Shewhart, E. Deming, J. Juran, K. Ishikawa  już dawno udowodnili, że zmienności z procesów nie da się wyeliminować, a wbudowywanie kolejnych poziomów kontrolnych mających redukować jej efekty powoduje podnoszenie kosztów procesów i nieskończoną rozbudowę kadry potrzebnej do tych zadań. Zaproponowane przez tych wybitnych klasyków jakości metody i narzędzia oparte na statystyce nie rozwiązują źródłowego problemu zmienności, ale pozwalają zdobyć o niej wystarczająca wiedzę, która pozwala ją scharakteryzować i dopiero na tej podstawie planować skuteczne działania usprawniające.

Jednym z najciekawszych przykładów skali kosztów wywołanych zmiennością jest zarządzanie łańcuchem dostawców potrzebnych do produkcji produktu finalnego. Pierwszy problem to zmienność klienta, któremu oferujemy nasz produkt lub usługę. Nieumiejętność rozpoznania i prawidłowego transferu cech faktycznie ważnych dla naszego klienta do kolejnych dostawców powoduje często, że każda firma koncentruje się na tym, co z ich doświadczenia jest ważne, ale niekoniecznie przekłada się finalnie na dobry produkt. Ciekawym przykładem tego typu problemów jest obecne podejście do cech funkcjonalnych i wizualnych produktów. Te ostatnie powodują wzrost kosztów procesów, choć tak naprawdę wiele z tych cech nigdy przez klienta nie zostanie zauważonych. Ilość generowanego odpadu w skutek nadmiernej kontroli wizualnej  jest przerażająca nie tylko z punktu widzenia kosztów, ale także odpowiedzialności za środowisko.

Kolejnym problemem jest dublowanie systemów pomiarowych zgodnie z zasadą „braku zaufania”. Te same systemy pomiarowe na styku klient-dostawca to standard, jednak zdarza się, że są one zdublowane nawet w tej samej jednostce organizacyjnej. Pojawia się pytanie na ile są zsynchronizowane. Nie zawsze wystarczy dobry wynik w badaniach MSA, chodź dyskusja na ten temat powinna byś standardem w merytorycznych rozmowach na temat pomiarów. Niekiedy trzeba się zastanowić, jakie znaczenie ma zmienność systemu pomiarowego dla sterowania procesem dostawcy i czy wyniki z systemu klienta i dostawcy da się skorelować.

Samo sterowanie procesem dostawcy wydaje się być bardzo proste, szczególnie w czasach portali pozwalających na wgląd w wyniki pomiarów, które są wykonywane. Problem w tym, że sterowanie polega na znajomości naszego procesu i umiejętności odpowiedniego kontrolowania wielkości wejściowych procesu. Portale często pokazują wielkość wyjściową, czyli uzyskany efekt. Ich funkcja jest wiec bardziej kontrolna. W rzeczywistości sterowanie procesem, to ciągłe odczytywanie sprzężenia zwrotnego pomiędzy czynnikami tworzącymi proces, opisanymi według logiki Ishikawy, a kartą kontrolną pokazującą rzeczywistą zmienność procesu.

Niestety, codzienna rzeczywistość wskazuje, że tkwimy w kulturze reagowania na przekroczenia tolerancji i ignorowania podstawowych zasad rachunku prawdopodobieństwa. Jak inaczej wytłumaczyć sytuację kilkunastu spotkań, jakie robi zespół w temacie znalezienia punktu poza granicą tolerancji przy procesie w którym linie kontrolne zawierają w sobie linie specyfikacji? To wyrzucony pieniądz, który nigdy nie przyniesie organizacji efektu w postaci poprawy procesu.

Nasza najbliższa konferencja poświęcona jest problematyce zmienności i kosztom, jakie generuje ona w organizacji. Zaproszeni prelegenci przedstawią ciekawe przykłady praktyczne, ukierunkowane na zdobywanie wiedzy o zmienności na różnych etapach łańcucha powstawania produktu. Zapraszamy wszystkich, którzy czują potrzebę dyskusji na poziomie merytorycznym w związku z wykorzystywaniem metod i narzędzi jakościowych, statystycznych i optymalizacji procesów w swojej codziennej pracy operacyjnej i projektowej.

Panele tematyczne

  1. Rozpoznawanie i monitorowanie potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego w aspekcie zarządzania procesami. Przedstawione w ramach panelu referaty ukierunkowane są na dwa zagadnienia związane z komunikacją. Pierwszym jest droga pomiędzy producentem finalnym, a klientem komercyjnym w celu zrozumienia jego potrzeb, drugim – umiejętność wykorzystania i transferu tych potrzeb wewnątrz własnego łańcucha dostaw przy zachowaniu optymalnych kosztów.
  2. Wiarygodność systemów pomiarowych i ich efektywne wykorzystanie w zarządzaniu procesami produkcyjnymi i usługowymi. Zagadnienia związane z analizą systemów pomiarowych (ang. MSA – Measurement System Analysis) poprzez swój wpływ na identyfikację cech dobrego produktu, jak i sterowanie procesem maja olbrzymi wpływ na koszty przedsiębiorstw. Referaty przedstawione w tym panelu ukażą namiastkę potencjału tkwiącego w tym zagadnieniu.
  3. Praca ze zmiennością w odniesieniu od kosztów procesu i produktu. Umiejętność reakcji zarówno kierownictwa zarządzającego firmą, kadry inżynierskiej, jak i pracowników operacyjnych i bezpośrednio produkcyjnych na zmienność to nie tylko podstawa optymalizacji kosztów procesów, ale przede wszystkim budowanie kultury logicznego działania. W czasach dominacji pracy w firmach opartej na „gaszeniu pożarów” oraz ciągłego „wyścigu ilościowego” umiejętność ta staje się coraz bardziej potrzebna.
  4. Model procesu , a logika diagramu Ishikawy. Umiejętność poznawania procesu, jego składowych oraz zmienności, jakie każda z nich wnosi to sztuka, na której opierają się zasady ciągłego doskonalenia. Prelegenci w swoich referatach przedstawią jak długa i skomplikowana jest droga poznawania procesu. Na bazie swojego doświadczenia wskażą również jak wielki potencjał z punktu widzenia przedsiębiorstwa można podczas tej wędrówki z wiedzą i logiką znaleźć.

Warunki uczestnictwa

Koszty uczestnictwa

Cena netto: 850 PLN osoba/dwa dni + VAT
Cena zawiera:
uczestnictwo w konferencji, komplet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację
Nocleg i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Termin zgłoszeń – 20 maja 2017

Jeżeli są Państwo zainteresowani wystąpieniem z referatem, prosimy o przesłanie proponowanego tematu wraz ze streszczeniem na adres biuro@2kconsulting.com.pl

*Przy większej liczbie zgłaszanych chętnych istnieje możliwość uzyskania rabatu:

  • dwie osoby – 20%
  • od trzech do pięciu osób – 30%
  • od pięciu osób – rabat do negocjacji indywidualnej

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Pin It on Pinterest

Share This
Więcej w Aktualności, Wydarzenia
TOP automotive 2016 – II edycja Konferencji już za nami

Zamknij