Przyszły zmiany w Systemach Zarządzania – Czego dotyczą? Jaka jest rola ryzyka w nowych normach? Jak trzeba się przygotować? Co zyskamy na zmianach?

Firmy stale poszukują rozwiązań, które mogą poprawić działalność biznesową, wzmocnić ich działania i zoptymalizować jej wydajność. Na dzisiejszym rynku sukces zależy od wzrostu przewagi konkurencyjnej i rentowności, przy jednoczesnym wykazywaniu dobrego zarządzania korporacyjnego. Wnikliwa analiza ryzyka oraz stworzenie środowiska dla innowacji jest tym, co pomaga w doskonaleniu organizacji.

Jedną z istotniejszych zmian, jakie wprowadzają nowe normy, jest pojawienie się sformułowania „RYZYKA I SZANSE”.
Pojęcia te są rozumiane odpowiednio jako problemy i niepewności w osiąganiu celów oraz wychodzenie poza oczekiwania i ustalone cele. Dzięki temu systemy zarządzania będą mogły osiągnąć zamierzone wyniki, a także ograniczyć lub zapobiec niepożądanym skutkom ryzyk oraz dążyć do ciągłego doskonalenia.

Dzięki wymianie doświadczeń z audytorami BSI, konferencja pozwoli spojrzeć na konieczne zmiany okiem praktyka oraz pomoże w sprawnym przeprowadzeniu procesu aktualizacji systemów.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy Dyrektorów ds. Systemów Zarządzania, Managerów Jakości, Pełnomocników Zarządu oraz wszystkie inne osoby związane tematyką jakości w organizacjach, które muszą zmierzyć się z ustalaniem celów i procedur, przygotowywaniem audytów, komunikowaniem aktualizacji wśród pracowników i partnerów, a także z zapewnieniem wysokiej i stabilnej jakości oferowanych produktów i usług.

Dowiedz się więcej podczas konferencji BSI już 27 kwietnia 2016! Zapraszamy!

Zapoznaj się z agendą spotkania i pobierz formularz rejestracyjny.