UWAGA! Nowy termin Zjazdu 12 maja 2011

Już po raz XIV zapraszam na Zjazd w Klubie Doskonalenia Zarządzania. Każde nasze spotkanie poświęcamy tematom, które Państwo wskazujecie jako:

  • budzące Wasze wątpliwości,
  • trudne do wyjaśnienia,
  • wymagające wiedzy ekspertów.

Tym razem uwagę skierujemy w stronę problemów występujących podczas auditów przeprowadzanych przez auditorów jednostek certyfikujących. Procesowi auditu przyjrzymy się z dwóch stron.

  • Pierwsza – spojrzenie auditora na system i pojawiające się w nim problemy.
  • Druga strona to Państwa spojrzenie na pracę auditora zewnętrznego.

O co i kogo może pytać, jak pobierać próbki auditowe, gdzie są granice uprawnień auditora. Praktyka pokazuje, iż są to pytania bardzo często przez Państwa zadawane.

Zapraszam też na wyjątkowe, prowadzane w Klubie po raz pierwszy, spotkanie z autorem publikacji na temat jakości. Pani prof. Katarzyna Szczepańska, autorka publikacji „TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi” przedstawi:

  • wnioski z badań prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach,
  • mocne i słabe strony w kreowaniu jakości przez pracowników,
  • możliwe do wprowadzania rozwiązania, godzące dwa obszary: jakości i zasobów ludzkich.

Mam nadzieję, że udział eksperta i dyskusja z Państwem pozwoli wskazać możliwości monitorowania i doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Może jest to dobry temat do zaproszenia na ten właśnie zjazd również osoby odpowiedzialnej za kreowanie polityki personalnej w Państwa firmie?

Z tym tematem bezpośrednio łączy się kolejny – nowoczesne formy edukacji. Zastąpienie szkolenia tradycyjnego – e-learningiem a książki – e-bookiem, sprzedaż produktów ISO w sklepie internetowym staje się faktem. Przedstawimy przykłady zastosowania tych rozwiązań właśnie w obszarze jakości, ale również możliwości techniczne i koszty związane z ich wprowadzeniem w organizacji.

I jeszcze niespodzianka – tylko u nas promocja nowego standardu jakościowego wprowadzanego na polski rynek przez firmę certyfikującą SGS.

Jak zawsze zapraszam Państwa do kuluarowych rozmów w gronie pełnomocników, osób zarządzających, doradców i auditorów zewnętrznych. To właśnie możliwość takich spotkań, oprócz przekazywanej przez ekspertów wiedzy, stanowi prawdziwą wartość Klubu Doskonalenia Zarządzania. Na uwagę zasługuje też niepowtarzalna okazja zdobycia książki „TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi” z dedykacją autorki.

Zaprasza
Ewa Gełzakowska
Prezes  Klubu Doskonalenia Zarządzania.