Author: Katarzyna Kaczmarska

Diagram Pareto

Omawiając jedno z najczęściej stosowanych narzędzi do doskonalenia jakości należy wspomnieć o jego genezie. [info]Włoski socjolog i ekonomista Vilfredo Pareto w 1897 roku na podstawie analizy danych statystycznych ludności...

Czytaj więcej

Partnerzy

Znajdź szkolenie