Tytułowe pytanie pojawia się nadzwyczaj często.

Dane te można znaleźć w The ISO Survey of Management System Standard Certifications – publikacji wydawanej przez ISO.
Publikacja zawiera dane statystyczne odnośnie liczby wydanych certyfikatów ISO. Dane te podzielone są ze względu na kontynenty, kraje. Przedstawia liczbę certyfikatów wydanych w poszczególnych branżach i wiele innych ciekawych danych statystycznych. Dane te obejmuję lata 1993-2011.

Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 9001

Zainteresowany liczbą certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/TS 16949,  mogli do tej pory zapłacić ok. 50 franków szwajcarskich, aby nabyć The ISO Survey of Management System Standard Certifications.
W połowie grudnia, ISO postanowiła zrobić świąteczny prezent zainteresowanym i udostępnić ISO Survey 2011 za darmo. Poniżej bezpośrednie odnośniki do plików umieszczonych na stronie ISO:

Edit:
ISO Survey 2011 nie jest już udostępniane przez ISO.
Możesz natomiast zapoznać się z ISO Survey 2012. Link w artykule: Liczba certyfikatów ISO 9001 znowu spada, czyli ISO Survey 2012