Szybki rozwój przemysłu spowodował konieczność większej dbałości o środowisko niż dotychczas. Można oczywiście wydawać kolejne zakazy i mnożyć kary, ale cóż z tego, jeśli przedsiębiorstwom nie chce się lub twierdzą, że nie są w stanie zmniejszyć zanieczyszczeń… Wobec tego rozpoczęto zachęcanie przedsiębiorstw do zmiany postaw. Początkowo firmy podejmowały działania po zakończeniu procesu wytwarzania, jednakże między innymi doświadczenia z wdrażaniem systemów jakości zasugerowały celowość wprowadzania działań jeszcze na etapie produkcji.
Stąd pojawiło się ostatnio zarządzanie środowiskowe, które polega na redukcji ilości zanieczyszczeń i odpadów u źródła ich powstania. W tych działaniach realizuje się znaną już zasadę „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Odchodzi się więc od kontrolowania zanieczyszczeń, na rzecz zarządzania środowiskowego.

Podstawowym narzędziem realizacji zarządzanie środowiskowego jest analiza cyklu życia produktu. Są to zorganizowane i ciągłe działania, których celem jest zapobieganie powstawaniu i systematyczna redukcja zanieczyszczeń.

Sprawdź najlepsze szkolenia ISO 14001

Realizowany w przedsiębiorstwach program czystszej produkcji jest dobrym początkiem dla wdrożenia zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001. System ten realizuje się między innymi w oparciu o Koło Deminga (metoda PDCA – planuj, wykonuj, sprawdzaj, działaj).

Istnieje kilka sposobów wdrażania systemu. Można opracować zintegrowany system dokumentacji w firmie. Zadanie to jest bardzo efektywne, ale jednocześnie prawie tak samo trudne. Można także zignorować istniejące dokumenty i zbudować oddzielną dokumentację ISO 14001. To z kolei spowoduje, że pracownicy będą mieć więcej niż jedną instrukcję działania. Trzeci sposób to dostosowanie dokumentacji do potrzeb zakładu. Ten sposób łączy część pierwszego i drugiego. Ostatni to komputerowa dokumentacja systemu.

Osobiście proponuję połączenie dokumentacji ISO 14001 z ISO 9000, czyli pierwszą możliwość, ale jest ona naprawdę trudna do realizacji. Dodatkowo od rodzaju przedsiębiorstwa zależy czy jest to możliwe do zrealizowania.

Oryginalna wersja artykułu – http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=Zarz%C4%85dzanie%20%C5%9Brodowiskowe

Copyright (c) 2007 Sławomir Wawak
Udziela się zezwolenia do kopiowania rozpowszechniania lub modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji (http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=Licencja%20M-files%20Wiki) w wersji 1.1 lub dowolnej późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation