Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on 31.05.2017 | 0 comments

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing) to rodzaj obliczeń w oparciu o Internet, który zapewnia udostępniane zasobów obliczeniowych i przetwarzanie danych na żądanie. Jest to model umożliwiający dostęp na żądanie do wspólnej puli konfigurowalnych zasobów obliczeniowych (na przykład sieci komputerowych, serwerów, pamięci masowych, aplikacji i usług), które mogą być szybko dostarczone lub zwalniane przy minimalnym nakładzie na zarządzanie nimi. Przetwarzanie w chmurze i rozwiązania pamięci masowej zapewniają użytkownikom i przedsiębiorstwom, przechowywanie i przetwarzanie ich danych w centrach danych stron trzecich, które mogą być zlokalizowane daleko  od użytkownika, w dowolnym miejscu na świecie. Przetwarzanie w chmurze polega m.in. na współdzieleniu zasobów i optymalizację wynikającą z efektu skali.

Zwolennicy twierdzą, że przetwarzanie w chmurze pozwala organizacjom uniknąć wysokich kosztów przygotowania infrastruktury (na przykład zakupu serwerów). Umożliwia również organizacjom skupienie się na swojej podstawowej działalności, zamiast tracić czas i pieniądze na infrastrukturę komputerową. Zwolennicy twierdzą również, że przetwarzanie w chmurze pozwala przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do niezbędnych aplikacji szybciej, z poprawą zarządzania nimi i mniejszymi nakładami na ich utrzymanie oraz umożliwia zespołom IT na szybsze dostosowanie zasobów do spełnienia zmiennych i nieprzewidywalnych oczekiwań biznesu.

Główne cechy przetwarzania w chmurze:

 • Tak jak elastyczność organizacji można poprawić, tak przetwarzanie w chmurze może zwiększyć elastyczność użytkowników poprzez ponowne wykorzystanie, dodanie lub rozbudowę zasobów infrastruktury technologicznej.
 • Dostawcy usług przetwarzania w chmurze sygnalizują możliwe redukcje kosztów działania. Wiele badań dotyczących aspektów kosztów analizowanych w sposób bardziej szczegółowy, większość z nich stwierdza, że koszty oszczędności zależą od rodzaju wspieranych działań i rodzaju dostępnej infrastruktury.
 • Uniwersalność urządzeń i lokalizacji umożliwia użytkownikom dostęp do systemu za pomocą przeglądarki internetowej, niezależnie od ich lokalizacji lub rodzaju urządzenia z jakiego korzystają (na przykład komputer, telefon komórkowy). Ponieważ infrastruktura jest poza siedzibą firmy (zwykle dostarczona przez strony trzecie) i udostępniana za pośrednictwem Internetu, użytkownicy mogą połączyć się z nią z dowolnego miejsca
 • Utrzymanie aplikacji w chmurze jest łatwiejsze, ponieważ nie muszą być instalowane na każdym komputerze użytkownika i mogą być dostępne z różnych miejsc (na przykład różnych miejscach pracy, w czasie podróży, etc.)

ISO / IEC 27017

ISO / IEC 27017 zawiera wytyczne dotyczące stosowania zabezpieczeń w bezpieczeństwie informacji, mających zastosowanie do dostarczania i korzystania z usług typu cloud, zapewniając:

 • Dodatkowe wytyczne dotyczące wdrażania odpowiednich zabezpieczeń określonych w normie ISO / IEC 27002
 • Dodatkowe zabezpieczenia wraz z instrukcjami wdrożenia, które są specyficzne dla usług typu cloud

Zapewnia zabezpieczenia i wskazówki dotyczące wdrożenia zarówno dla dostawców usług w chmurze, jak i klientów usług cloud.

Jeśli organizacja wykorzystuje lub świadczy usługi w chmurze, które są coraz powszechniejsze, powinna rozważyć zabezpieczenia i wytyczne dotyczące zabezpieczeń z ISO / IEC 27017, szczególnie jeżeli organizacja posiada certyfikat ISO 27001.

Korzyści z cloud computing

 • Współdzielenie zasobów i kosztów dla dużej ilości użytkowników pozwala na:
  • Centralizację infrastruktury w miejscach o niższych kosztach (takich jak nieruchomości, energia elektryczna, itp.)
  • Zwiększenie mocy szczytowej obciążenia (użytkownicy nie muszą projektować i płacić za zasoby i sprzęt do ich najwyższych poziomów obciążenia)
  • Optymalizację wykorzystanie i wydajności dla systemów, które są często wykorzystywane tylko 10-20%
 • Wyniki są monitorowane przez ekspertów IT od usługodawcy a spójność poszczególnych elementów architektury są zapewniane przez użycie usług sieciowych jako interfejsu systemu
 • Wydajność może być zwiększona, gdy wielu użytkowników może pracować na tych samych danych jednocześnie, zamiast czekać ich zapisanie i wysłanie. Oszczędność czasu może być związana z jednokrotnym wprowadzaniem informacji do systemów, a także z faktem, że użytkownicy nie muszą instalować aktualizacji oprogramowania na swoich komputerach
 • Niezawodność poprawia się z wykorzystaniem zwielokrotnionych zasobów, co sprawia, że dobrze zaprojektowane usługi w chmurze poprawiają ciągłość biznesową działania i usuwanie skutków awarii
 • Skalowalność i elastyczność poprzez dynamiczne (na żądanie) zapewnienie zasobów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Takie rozwiązanie daje możliwość skalowania w górę gdy wrasta obciążenie, lub w dół, jeśli nie są używane zasoby

Bezpieczeństwo może zostać poprawione z powodu centralizacji danych, koncentracji zwiększonych środków bezpieczeństwa itp. ale potencjalne zagrożenia mogą być związane z utratą kontroli nad np. danymi wrażliwymi, a także brakiem wystarczających zabezpieczeń. Bezpieczeństwo usług w chmurze jest często tak dobre, jak, (lub lepsze) od innych tradycyjnych systemów, po części dlatego usługodawcy są w stanie poświęcić większe zasoby do rozwiązywania problemów z bezpieczeństwem, a także dlatego że wielu klientów nie może sobie pozwolić na problemy, lub brakuje im umiejętności technicznych, którym muszą sprostać. Jednak złożoność zagadnienia bezpieczeństwa w chmurze jest znacznie bardziej skomplikowana, gdy dane są rozlokowane na większym obszarze lub na większą liczbę urządzeń, a także w współdzielonych systemach. Ponadto dostęp użytkowników do zapisów w dziennikach i logach bezpieczeństwa może być trudne lub nawet niemożliwe. Tworzenie prywatnych chmur jest częściowo motywowane chęcią użytkowników, aby zachować kontrolę nad infrastrukturą i uniknąć utraty kontroli nad bezpieczeństwem informacji .

Dowiedz się więcej. Masz pytanie lub sugestię? Skontaktuj się z BSI

Artykuł opublikowano dzięki uprzejmości BSI Group Polska.

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Pin It on Pinterest

Share This
Więcej w Czytelnia, Sponsorowany
Produkcja w partiach
14 zasad Toyoty – poznaj system produkcyjny Toyoty

Toyota cieszy się uznaniem kierowców dzięki niezawodności swoich samochodów. Większość użytkowników aut tego producenta nie zdaje sobie jednak sprawy z długiej drogi, jaką musiała przejść firma Toyota Motor Corporation, aby osiągnąć taki poziom satysfakcji klientów. Jej strategia została opisana przez Jeffrey’a K. Likera, amerykańskiego profesora, w książce: Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. […]

Zamknij