Wstęp do restrukturyzacji Lean

Z punktu widzenia Lean Management, kluczem do efektywnego wdrożenia szczupłego zarządzania jest odpowiednia wiedza pracowników każdego szczebla. Jest ona potrzebna już od samego początku ze względu na konieczność zmiany mentalności całego przedsiębiorstwa. Kluczem do rozpoczęcia restrukturyzacji w sposób poprawny jest uruchomienie Lean Thinking u pracowników różnych szczebli.

Szkolenia mogą przybrać różną formę jednak grunt, żeby były prowadzone przez specjalistów. Z reguły wygląda to tak, iż wybrana grupa pracowników przechodzi szczegółowe szkolenia prowadzone przez instytucje zewnętrzne. Następnie ta grupa odpowiedzialna jest za szerzenie wiedzy o Lean wśród reszty pracowników. Największym mankamentem takiej formy może być brak doświadczenia praktycznego ludzi mających przekazywać wiedzę nabytą wcześniej. Sama teoria jest niewystarczająca. Dlatego bardzo ważna jest forma oraz odpowiednie przygotowanie tych szkoleń.

Rozwijaj swoją kadrę. Porównaj oferty najlepszych szkoleń LEAN.

Jak już wspomniałem, szkolenia wstępne są kluczowe, aby nie zrazić pracowników filozofią Lean, a wręcz przeciwnie, aby nakreślić im drogę, jaką chce podążać przedsiębiorstwo.

Warsztaty Lean, czyli nauka przez praktykę

Bardzo pomocne mogę być warsztaty praktyczne. Pozwalają one przekazać wiedzę o Lean za pomocą zadań i symulacji, a co więcej, pracownik czynnie uczestniczy w tego typu zajęciach. Pozwala mu to doświadczać założeń szczupłego zarządzania na własnej skórze. W sposób wizualny widzi on zasady jakie obowiązują w tej filozofii. W bardzo prosty sposób takie gry symulacyjne potrafią wskazać potrzebę usprawniania procesów oraz pokazują znaczenie płynnego przepływu materiałów i informacji. Zadania te również kreują zdolność wyciągania odpowiednich wniosków. Poza tym stanowią znacznie bardziej atrakcyjną formę z punktu widzenia pracownika, niż klasyczna prezentacja mająca na celu przekazywać teorię. To zaangażowanie w realizację zadań lub symulacji skupia uwagę uczestnika i wymaga od niego pewnego wysiłku. To decyduje o skuteczności tej formy rozwoju pracowników.

Ciągłe doskonalenie kompetencji pracowniczych

Nie wystarczy przekazanie pracownikowi podstawowych założeń. Zadaniem kierownictwa jest rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników. Dzieje się to poprzez uruchamianie odpowiednich systemów wspierających ten rozwój. Odpowiednia ocena pracownika jest w stanie wskazać w nim zasoby oraz obszary wymagające dodatkowej pracy. Następnie rolą przełożonych jest uzupełnienie tych braków poprzez wyznaczenie odpowiednich zadań do realizacji.

Narzędzia wspomagające rozwój mogą stanowić świetne narzędzie motywacji. Pracownik na podstawie swojej oceny i rozmowy z przełożonym może sam chcieć się doskonalić.

Co zrobić, by pracownicy angażowali się w Lean

W rozwoju pracownika kluczowe jest wsparcie przełożonych oraz kierownictwa. Z założenia powinno być tak, że to właśnie przełożeni są przykładem dla podwładnych. Faktem jest, że bez zaangażowania kierownictwa nie można oczekiwać zaangażowania ze strony pracownika. Każda wątpliwość i działanie musi wiązać się z reakcją ze strony przełożonych. Wpływa to na zwiększenie świadomości, że każdy, bez względu na szczebel zatrudnienia, ma prawo wyrazić swoje zdanie, które nie pozostanie bez odzewu. Takie działania budują zaangażowanie we wspólny sukces oraz zachęcają jednocześnie do doskonalenia.

Pracownik jest ogromną wartością firmy, dlatego kluczowa jest praca nad jego rozwojem. Niewykorzystanie potencjału pracowników często określane jest jako ósme muda. A jak wiadomo filozofia Lean opiera się na eliminacji marnotrawstwa.

Michał Czyżewski

Inżynier Produkcji. Pasjonat Lean Management, autor tekstów o tematyce Lean.